Interdyscyplinarny Model Przeciwdziałania Agresji i Cyberprzemocy Technologicznej

Nasza szkoła dostała się (jako jedna z dziesięciu szkół z terenu całej Polski !!!!) do pilotażowego programu pt: „Interdyscyplinarny Model Przeciwdziałania Agresji i Cyberprzemocy Technologicznej”,  adresowanego do uczniów klas starszych szkoły podstawowej. Autorami w/w projektu są: Fundacja Praesterno, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, Politechnika Warszawska i Uniwersytet Warszawski.

Koordynatorami w szkole w/w programu będą p. A. Walenciak, p. J. Kotarska.

Celem projektu jest stworzenie i pilotażowe wdrożenie skutecznego, innowacyjnego i zintegrowanego programu profilaktyki agresji elektronicznej (cyberprzemocy) w szkołach. Program będzie efektem synergicznej współpracy interdyscyplinarnego zespołu specjalistów z zakresu psychologii, pedagogiki, zdrowia publicznego i nauk technicznych oraz organizacji pozarządowych doświadczonych we wdrażaniu programów profilaktycznych o szerokim zasięgu. Program będzie integrował:

Podejścia edukacyjno-profilaktyczne:

  • profilaktyka pozytywna rozumiana jako zwiększanie konstruktywnych i twórczych propozycji aktywności w Sieci – będąca alternatywą dla niepożądanych, agresywnych zachowań
  •  trening kompetencji społecznych stanowiących naturalny bufor ryzykownych zachowań w Sieci
  •  oddziaływania podnoszące świadomość, wiedzę i praktyczne umiejętności uczniów oraz nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa informacji, zachowania prywatności oraz odpowiedzialności i rozliczalności działań w Sieci – w kontekście ogólnym (ochrony swojego komputera i urządzeń mobilnych), jak również ochrony siebie przed cyberprzemocą

Elementy metodyki opierają się na:

  • pracy ze wszystkimi grupami zaangażowanymi w agresję elektroniczną – ofiarami, sprawcami oraz świadkami, a także nauczycielami uczniów uwikłanych w problem tradycyjnej pracy warsztatowej e-edukacji – dającej możliwość zwiększania wiedzy i realnych kompetencji na rzecz bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, czyli naturalnym dla tego tematu środowisku.

 

W/w program realizują uczniowie klasy 6d, grupą eksperymentalną jest kl. 6c.

Joanna Kotarska, Anna Walenciak.

Joomla templates by a4joomla