Muzykujące Anioły- konkurs plastyczny

Szkoła Podstawowa nr 1 w Piasecznie  W PIASECZNIE

05-500 Piaseczno, ul. Świętojańska 18, tel. 756-22-85, 757-00-72 
serdecznie zaprasza do wzięcia udziału

W GMINNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM „MUZYKUJĄCE ANIOŁY”

w nawiązaniu do patrona artystów, FRA ANGELICO, słynnego malarza włoskiego renesansu, zmarłego 18 lutego 1455roku.

REGULAMIN KONKURSU: 

Celem konkursu jest:
- rozwijanie kreatywności i talentów uczniów szkół podstawowych;
- rozwijanie zainteresowań  plastycznych i budzenie zamiłowania do historii;
- kształtowanie wyobraźni dziecka i jego aktywności twórczej;
- sięganie do źródeł historycznych i uświadomienie kontynuacji działań plastycznych na przykładzie Fra Angelico, mistrza słynącego z tworzenia renesansowych wizerunków aniołów.

Regulamin konkursu:
1. UCZESTNICTWO W KONKURSIE:  W konkursie mogą brać udział uczniowie klas I-III oraz IV-VII szkół podstawowych
2. TECHNIKA WYKONYWANIA PRAC: Prace można wykonywać dowolną techniką malarską i rysunkową, jak również wyklejaną, wydzieraną, technikami łączonymi, w tuszu, technikami graficznymi.  Nie wolno stosować plasteliny, styropianu, ryżu i innych sypkich mediów.

3. FORMAT PRAC: Prace płaskie-  format A3  ( 297X420mm) lub A2 ( 420x594mm).  Prace przestrzenne: wysokość nie mniejsza, niż 25cm, szerokość dowolna.

Prace  przestrzenne mogą być wykonane  z włóczki,  filcu, materiału, drewna, gliny (wypalonej), gipsu, bibuły, krepy itp.  Każdy anioł musi być wyposażony w dowolny instrument muzyczny. Praca może przedstawiać jednego anioła, jak również grupę  muzykujących aniołów. Zachęcamy do pomysłowości!

Prace należy wykonać samodzielnie; nie dopuszcza się pracy w grupach.  Każdą pracę należy podpisać na odwrocie, podając następujące dane: imię i nazwisko uczestnika, klasa, szkoła, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego, adres email szkoły. Do pracy należy dołączyć druk Oświadczenia rodziców uczestnika. Prace przestrzenne należy podpisać na kartce dołączonej do pracy plastycznej, podając imię, nazwisko uczestnika, klasę, szkołę, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego, adres email szkoły, a także dostarczyć wypełniony druk Oświadczenia rodziców uczestnika.
4. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
- grupa I:  klasy I-III
- grupa II: klasy IV-VII

4. Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 1 w Piasecznie, 05-500 Piaseczno, ul. Świętojańska 18, z dopiskiem „Muzykujące anioły” do dnia 28 lutego 2018r.  Nadesłane prace zostaną ocenione przez komisję powołaną  przez Organizatora według następujących kryteriów: zgodność z tematem, walory artystyczne, pomysłowość, zachowanie zapisów regulaminowych.
5. Dla laureatów przewidziane są nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy (trzy pierwsze miejsca) w każdej kategorii wiekowej,  a dla wyróżnionych - dyplomy.
6. O wynikach konkursu powiadomimy  pocztą elektroniczną;
7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 5.03.2018r roku w siedzibie organizatora
8. Opublikowanie wyników nastąpi w dniu 5.03.2018r  na stronie internetowej SP1 w Piasecznie: http://www.sp1piaseczno.pl/
9. Prace pozostają do dyspozycji organizatora. Nadesłanie prac jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej publikację lub upublicznianie bez roszczeń do nich praw autorskich. Uroczyste rozdanie nagród nastąpi w dniu 7.03.2018r w SP1 w Piasecznie.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

 Organizator konkursu:

Joanna Moussa, nauczycielka plastyki

Oświadczenie Rodzica

Joomla templates by a4joomla