zgaś światło

Szanowni Państwo,

zgodnie z decyzją rządu, uczniowie klas IV-VIII, od 24 października do 8 listopada 2020 r. przechodzą na naukę w trybie zdalnym. Zajęcia lekcyjne będą odbywały się z wykorzystaniem aplikacji Teams, zgodnie z planem lekcji według dzwonków przesłanych przez wychowawców. Podczas nauczania zdalnego, uczeń jest zobowiązany do stosowania zasad wspomagających efektywną współpracę z nauczycielem, m.in. włączania kamery i mikrofonu na prośbę pedagoga.

Uczniowie klas I-III funkcjonują bez zmian. Świetlica szkolna pracuje zgodnie z ustalonym harmonogramem. Autobus szkolny w poniedziałek kursuje bez zmian.

Uczniowie klas II oraz III mogą za zgodą rodzica, zgodnie ze złożonymi deklaracjami, samodzielnie wracać do domu. Zasada obowiązkowego przemieszczania się dzieci do lat 16 pod opieką rodzica lub opiekuna, nie obowiązuje, kiedy dziecko idzie do szkoły lub wraca z niej do domu.

W budynku przy ul. Świętojańskiej 18, od poniedziałku 26 października wznowiona zostaje praca kuchni. Obiady można zamawiać w aplikacji „Zamów posiłek”.

Dyrekcja Szkoły

Copyright 2021 | Realizacja: cemit.pl