zgaś światło

Szanowni Państwo, 
 

Zgodnie z rozporządzeniem MEN od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br. przedłużone jest zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. 

 Oddział przedszkolny w szkole podstawowej będzie funkcjonował bez zmian. 

Od dnia 9 listopada 2020 r. do dnia 29 listopada 2020 r. Szkoła Podstawowa będzie  prowadzić działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I–III szkoły podstawowej. Prosimy o zgłaszanie do wychowawcy  osób, które będą potrzebowały takiej opieki.  

W klasie VIII szkoły podstawowej,  dyrektor szkoły  zapewni w szkole, w miarę możliwości i potrzeb, konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z – 3 – przedmiotów, z których uczeń przystępuje odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty. Prosimy o zgłaszanie do wychowawcy takiej konieczności. 

W Szkole Podstawowej nr 1 w Piasecznie dzięki wdrożeniu w 2018  r.  rozwiązań „szkoły w chmurze –office365” nauka prowadzona na odległość jest realizowana z wykorzystaniem Teams Microsoft. 

W naszej placówce, w zależności od poziomu klasy,  wykorzystywane są także inne rozwiązania wspomagające zdalną komunikację i naukę: 

 1. Microsoft office 365 w chmurze,
  2. Platformy edukacyjne np: MatzooScholarisLearningAppsSqula 
  3. Aplikacje matlandiaquizletwordwalleduelo, 
  4. strony internetowe: 
  – gov.pl 
  – pistacja.tv 
  – epodręczniki.pl 
  – online.seterra.com 
  – gry-geograficzne.pl 
  – eduelo.pl    -wolnelektury.pl 

Książki i materiały edukacyjne dostępne są również bezpłatnie m.in na stronach: 
– Cambridge University Press www.cambridge.org/elt/blog 
– Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe sp. z o.o. sp. komandytowa www.uczezdalnie.gwo.pl 
– Grupa MAC S.A. www.mac.pl/publik acje 
– Klett Polska www.dzwonek.pl/Klett 
– Macmillan anglistaonline.macmillan.pl 
– Nowa Era www.nowaera.pl/naukazdalna 
– Oxford University Press www.oup.com/elt/learnathome 
– Pearson www.pearson.pl/jezyk-angielski/domowa-szkola/ 
– PWN Wydawnictwo Szkolne www.akademia.pwn.pl 
– Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne SA www.wsip.pl/pomagamy-w-nauce-z-domu/ 
– Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON operon.pl/edukacjazdalna 

Metody, formy oraz sposób oceniania w nauczaniu zdalnym. 
Formy pracy: 
- zdalna/on line 
- indywidualna wg wskazówek nauczyciela 
Metody pracy: 
- aktywizująca 
- z wykorzystaniem technologii informatycznych 
Sposób oceniania: 
-poprzez program FORMS - ocenie podlegają przekazane prace/kartkówki/sprawdziany/inne formy wypowiedzi pisemnej 

-prace pisemne, karty pracy i inne, przesyłane poprzez pakiet Microsoft365 w ramach programu "Szkoła w chmurze" 
- w ocenianiu zdalnym, dopuszcza się również  inne formy oceniania prac dzieci, dostosowane do indywidualnych możliwości uczniów oraz ich sytuacji życiowej i rodzinnej.  

-oceny uzyskiwane przez ucznia będą na bieżąco wpisywane do dziennika lekcyjnego.  

Życzymy zdrowia, pozostając z Państwem w kontakcie.  

                                                           Z poważaniem 

                                                           Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 w Piasecznie 

 

Harmonogram lekcji obowiązujący od 9 listopada 2020

1. 8:00 – 8:35 przerwa 5 min

2. 8:40 – 9:15 przerwa 10 min

3. 9:25 – 10:00 przerwa 5 min

4. 10:05 – 10:40 przerwa 5 min

5. 10:45 – 11:20 przerwa 15 min

6. 11:35 – 12:10 przerwa 5 min

7. 12:15 – 12:50 przerwa 10 min

8. 13:00 – 13:35 przerwa 5 min

9. 13:40 – 14:15 przerwa 10 min

10. 14:25 – 15:00 przerwa 5 min

11. 15:05 – 15:40

 

Copyright 2019 | Realizacja: cemit.pl