zgaś światło

Dyplom z treścią: Drodzy Rodzice,  doceniamy Wasz wysiłek  w procesie zdalnego nauczania.  Dziękujemy za zaangażowanie  i współpracę podczas zdalnej edukacji.  Dyrekcja  oraz Grono Pedagogiczne SP 1

Copyright 2021 | Realizacja: cemit.pl