zgaś światło

Życzenia na wakacje! 😍😍

Z okazji zakończenia roku szkolnego 2021/2022 

wszystkim Nauczycielom, Pracownikom Administracji i Obsługi,
 Rodzicom Uczniów
 

 oraz Przyjaciołom Naszej Szkoły  

składamy najserdeczniejsze podziękowania za całoroczną współpracę  i życzymy, 
by okres wakacyjny był czasem odpoczynku i radości.
 Naszym Drogim Uczniom
 

życzymy bezpiecznych i słonecznych wakacji, interesujących podróży, niezapomnianych wrażeń… 

Niech każdy dzień będzie wypełniony prostymi radościami…

 

Wierzymy, że wszyscy spotkamy się zdrowi, wypoczęci, 

z zapasem sił i w doskonałych humorach

 w nowym roku szkolnym.

 Dyrekcja S P 1 

Copyright 2021 | Realizacja: cemit.pl