zgaś światło

Ministerstwo Edukacji i Nauki wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym oraz organizacjami pozarządowymi przygotowało pakiet materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczący chorób zakaźnych oraz informację o organizacji Tygodnia dla profilaktyki chorób zakaźnych

  1. List Marzeny Machałek Sekretarz Stanu Ministerstwa Edukacji i Nauki do dyrektorów, rodziców i uczniów
  2. Szczepienia – profilaktyka chorób zakaźnych. Materiały edukacyjne
  3. Szczepienia – profilaktyka chorób zakaźnych. Przykładowe scenariusze zajęć edukacyjnych
  4. Ulotka GRYPA a seniorzy
  5. Ulotka GRYPA a płuca
  6. Ulotka GRYPA a dzieci

Copyright 2021 | Realizacja: cemit.pl