zgaś światło

 

Prosimy dostarczyć wypełnione karty pracownikom świetlicy już w dniu rozpoczęcia roku szkolnego,

będą one również dostępne do pobrania na świetlicy.

Karta zgłoszenia dziecka na świetlicę

 

Copyright 2021 | Realizacja: cemit.pl