zgaś światło

W I semestrze bieżącego roku szkolnego w ramach realizacji Projektu Edukacyjnego opracowanego przez Zespół Humanistyczny:

„W kręgu wspomnień o Józefie Piłsudskim - Naszym Patronie” z okazji obchodów 105. rocznicy powstania Naszej Szkoły – uczniowie klas 1-3 i 4 -8 uczestniczyli w bardzo interesujących zajęciach edukacyjnych w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

Jesteśmy przekonani, że Nasi uczniowie, dzięki udziałowi w różnorodnych zajęciach tematycznych zorganizowanych przez Dział Edukacji Muzeum, zdobyli wiedzę na temat postaci Józefa Piłsudskiego na szerokim tle historycznym, kulturowym i społecznym oraz poznali reprezentowane przez niego wartości, idei walki o niepodległość i pracy nad budową państwa polskiego. To wielka spuścizna dziejowa bliska sercu każdego z nas.

Dziękujemy Państwu Edukatorom z Muzeum w Sulejówku za życzliwość i otwartość, za inspiracje do dalszej twórczej pracy z uczniami.

Kontynuacja zajęć dla kolejnych czterech grup uczniów w II semestrze.

Dyrektor SP1 – Lidia Bieleninik

Copyright 2021 | Realizacja: cemit.pl