zgaś światło

 

 

 

 Celem programu jest rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci poprzez zagwarantowanie im dostępu do nowości wydawniczych oraz organizację wydarzeń promujących czytelnictwo. 

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego (Oddział przedszkolny) w Piasecznie po raz pierwszy uczestniczy w Narodowym Programie Czytelnictwa Priorytet 3. 

 

Informujemy, że w ramach tego programu nasza placówka otrzymała środki finansowe w wysokości 1500 zł z przeznaczeniem na zakup książek i realizację działań promujących czytelnictwo wśród dzieci przedszkolnych. 

W ramach Programu Priorytet 3 planujemy zakupić książki dla dzieci z literatury pięknej i popularnonaukowej, które zasilą zbiory naszej biblioteki. 

Zaplanowane działania, które mają wspierać rozwój czytelnictwa wśród naszych dzieci to: 

  • Spotkanie z autorem książek dla najmłodszych 
  • Głośne czytanie dzieciom przez rodziców raz w tygodniu 
  • Akcje związane z popularyzacją książki: “Książka krąży sama” - Wypożycz, Przeczytaj, Oddaj, “Dzieci - dzieciom” 
  • Współpraca z innymi placówkami oświatowymi i kulturowymi – wizyty w Bibliotece Publicznej 

Copyright 2021 | Realizacja: cemit.pl