zgaś światło

Kuratorium Oświaty w Warszawie organizuje konferencję pt. „Wychowanie do wartości – wsparcie rodziny i szkoły” mającą na celu pokazanie różnych dróg oddziaływania na młodego człowieka w procesie jego wychowania i przygotowywania do odpowiedzialnego życia. Kierujemy ją do dyrektorów szkół, rodziców, wychowawców, nauczycieli i pedagogów województwa mazowieckiego w odpowiedzi na potrzebę ciągłego doskonalenia kompetencji wskazanych wyżej środowisk wobec rosnących wyzwań w ich pracy wychowawczej, zwłaszcza w budowaniu świata wartości młodego pokolenia.

Wydarzenie nawiązuje do konferencji z dnia 4 lutego br. pt. „Rola rodziców i szkoły w wychowaniu ku wartościom” organizowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Odbędzie się w trybie on-line dnia 9 października br., początek o godz. 10.00.

 

 Program konferencji

Copyright 2019 | Realizacja: cemit.pl