zgaś światło

Drodzy Rodzice i Uczniowie

WSO i PSO zostały omówione za wrześniowych zebraniach z wychowawcami. Dokumenty te dostępne są w bibliotece szkolnej.

W bibliotece szkolnej znajdują się również kryteria i wymogi na poszczególne oceny ze wszystkich przedmiotów.  

Copyright 2019 | Realizacja: cemit.pl