zgaś światło

Szanowni Państwo,

zapraszamy Rodziców zamieszkujących w powiecie piaseczyńskim do udziału w bezpłatnych szkoleniach online dla Rodziców realizowanych przez Fundację Pomóż Dorosnąć w ramach wdrażania w powiecie piaseczyńskim modelu Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży. 

Poniżej przesyłam tematy, terminy i linki do szkoleń online dla Rodziców, którzy byliby chętni do skorzystania z tej formy wsparcia i pogłębienia wiedzy w danym temacie.

Warsztaty poprowadzi dwóch trenerów p. Marta Michalska oraz p. Marię Szilagyi. 

Bardzo nam zależy, aby podnosić świadomość Rodziców na temat tego, jak budować odporność psychiczną​ dzieci oraz radzić sobie z ich trudnymi zachowaniami. 

Prosimy Rodziców o zgłoszenie chęci udziału przez formularz zgłoszeniowy dla Rodzica:

 https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=JFj6cDVvyUe7gNFFRzyeU93JQJM5cFZFmn9bfRslsWdUNzVBTVhPOFpLSzRFSTFCU0pNM01WR0RWVS4u

Jest to ostatnia edycja warsztatów.

 "Jestem głupi!" - specyficzne trudności w uczeniu się, które obniżają poczucie własnej wartości. 

08.03.2023 (środa) 17:30 – 19:30

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTA0Yzc1NzUtNWJkMS00MzFjLWE1NzYtZjI0Nzk3NjcwNmE0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2270fa5824-6f35-47c9-bb80-d145473c9e53%22%2c%22Oid%22%3a%229205f585-05df-495f-9c3f-d51755709ccd%22%7d

"Słowa mają moc - o budowaniu pewności siebie u dziecka" 

15.03.2023 (środa) godz. 17.30-19.30

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTVhNTMzY2MtYjIzZS00ZjE0LWI3NTgtZDk4ZjQwYTk2YTBk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2270fa5824-6f35-47c9-bb80-d145473c9e53%22%2c%22Oid%22%3a%229205f585-05df-495f-9c3f-d51755709ccd%22%7d

 "Kryzys psychiczny"
22.03.2023 (środa) godz. 17.00-18.00

"Jak wspierać dziecko z rozwijaniu samodzielności." 

22.03.2023 (środa) godz. 18.30-19.30

 "Jestem głupi!" - specyficzne trudności w uczeniu się, które obniżają poczucie własnej wartości. 

01.04.2023 (sobota) 10:00 – 12:00

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Yzg1ZWU2YzgtNDJiYS00NmY2LThkZTUtNmU5ZDVjMTRhNGQ1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2270fa5824-6f35-47c9-bb80-d145473c9e53%22%2c%22Oid%22%3a%229205f585-05df-495f-9c3f-d51755709ccd%22%7d
 

"Słowa mają moc - o budowaniu pewności siebie u dziecka" 01.04.2023 (sobota) godz. 12.30-14.30

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTJiZjdmNDktZTM5Yy00OTVjLWE5YjUtYTNmYTViYTg2MDU2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2270fa5824-6f35-47c9-bb80-d145473c9e53%22%2c%22Oid%22%3a%229205f585-05df-495f-9c3f-d51755709ccd%22%7d

 "Jak wspierać dziecko z rozwijaniu samodzielności." 01.04.2023 (sobota) godz. 15.00-16.00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWExOGE1OWItNjJiNy00NDlhLTg4ODItYWFjMjBjODgyNjRl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2270fa5824-6f35-47c9-bb80-d145473c9e53%22%2c%22Oid%22%3a%229205f585-05df-495f-9c3f-d51755709ccd%22%7d

"Jak zaprzyjaźnić się ze stresem?"

5.04.2023 (środa) godz. 17.00-18.00
 
12.04.2023 (środa) godz. 18.30-19.30
 
 "Jestem głupi!" - specyficzne trudności w uczeniu się, które obniżają poczucie własnej wartości. 15.04.2023 (sobota) godz. 10.00-12.00
 
"Słowa mają moc - o budowaniu pewności siebie u dziecka" 
15.04.2023 (sobota) godz. 12.30-14.30
 
"Jak wspierać dziecko z rozwijaniu samodzielności."
15.04.2023 (sobota) godz. 15.00-16.00
 
"Jestem głupi!" - specyficzne trudności w uczeniu się, które obniżają poczucie własnej wartości. 
22.04.2023 (sobota) godz. 12.30-14.30
 
Projekt "Deinstytucjonalizacja, szansą na dobrą zmianę-projekt zintegrowany. Powiat piaseczyński." realizowany jest do 30 czerwca 2023 roku i finansowany ze środków unijnych z Programu Wiedza Edukacja Rozwój. 

 

Z poważaniem,

Kinga Krupa

koordynator profilaktyki

Fundacja Pomóż Dorosnąć

506508213

Copyright 2021 | Realizacja: cemit.pl