zgaś światło

Szanowni Rodzice przypominamy iż wpłaty na Radę Rodziców przyjmowane są

w sekretariacie i u przedstawicieli Rady Rodziców podczas zebrań z rodzicami.

Wpłat można również dokonać bezpośrednio na konto Rady Rodziców

11 1090 1694 0000 0001 1897 8709

 

Osoby wpłacające pieniądze na konto proszone są o podanie w tytule przelewu

imienia i nazwiska dziecka oraz klasy do której uczęszcza. 

 

Uprzejmie dziękujemy za wpłaty, informujemy, że wpłacane pieniądze zostaną

wykorzystane na potrzeby Uczniów i Szkoły.

Copyright 2021 | Realizacja: cemit.pl