zgaś światło

W ramach projektu klas 6 „Witamy w Piasecznie” realizowanego w terminie- marzec-czerwiec2017 uczniowie pracowali indywidualnie lub w grupach nad zadaniami o poniższej tematyce:

  • Rozwiązywali zadania matematyczne o Piasecznie- historii miasta, zabytkach, ludności
  • Utworzyli zbiór zadań w oparciu o historię Piaseczna i szkoły
  • Tworzyli foldery dla turysty w języku angielskim, włoskim
  • Tworzyli filmy, prezentacje dotyczące ciekawych miejsc w Piasecznie, zabytków historycznych, zabytków przyrody, porównywali miejsca ciekawe w Piasecznie dawniej i dziś
  • Oglądali kroniki szkolne
  • Zbierali  i tworzyli książki klasowe o patronach ulic
  • Podsumowaniem projektu była gra terenowa  w Piasecznie

 

 

Copyright 2019 | Realizacja: cemit.pl