zgaś światło

Tradycja naszej szkoły jest coroczne przystąpienie do obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu. W tym roku przypada on na dzień 9.02.2016r, jest to czas ferii zimowych, dlatego DBI w szkole obchodzić będziemy w dniach 15-19.02.2016r. w następujący sposób:

  • Organizacja konkursu na plakat pt: „Lepszy Internet zależy od Ciebie”, na prace czekamy do 15.02.2016r.

  •  Zajęcia  o bezpiecznym Internecie na godz. wychowawczych
  •  Gazetka informacyjna na tablicy samorządu i stronie internetowej szkoły.

 Joanna Kotarska, Anna Walenciak.

 

 

Copyright 2019 | Realizacja: cemit.pl