zgaś światło


W tym roku szkolnym w naszej szkole jest realizowana innowacja pedagogiczna z zajęć sportowych która dotyczy Okinawskiego Karate. Głównym prowadzącym jest nauczyciel WF oraz trener i zawodnik Okinawa Karate Shorin- Ryu Pan Konrad Sadowski.

Temat innowacji to: „Karate Okinawskie jako forma ruchu zapewniająca wszechstronny, harmonijny rozwój fizyczny dzieci”

Ogólne założenia zajęć:
Głównym założeniem programu tej innowacji jest wszechstronny rozwój cech motorycznych, nauczenie się podstawowych elementów samoobrony na podstawie Okinawskiego Karate; rozwój psychiczny w celu osiągnięcia równowagi w sferze emocjonalnej na podstawie zasad panujących w Sali ćwiczeń (m.in. wpojenie zasad uprzejmości, szlachetności, współczucia, szacunku),

Cele ogólne:
- zaznajomienie z ideą karate okinawskiego i podstawowym słownictwem,
- zapoznanie z zasadami Karate w tym zasad panujących w Dojo,
- kształtowanie charakteru,
- spożytkowanie energii ,
- ukazywanie ciekawych form spędzania czasu,
- zaprezentowanie swoich talentów i umiejętności,
- zachęcanie do podejmowania pracy nad sobą, przezwyciężania swoich słabości,
- wdrażanie nawyku aktywności fizycznej w wolnym czasie,

Cele szczegółowe:
- poznają istotę i zasady karate okinawskiego oraz podstawowe słownictwo,
- poprawią swoją kondycję fizyczną,
- poznają nową formę spędzania wolnego czasu,
- zapoznają się z podstawowy sprzętem do treningu Karate i Kobudo,
- nabędą podstawowe umiejętności samoobrony bez użycia broni,
- będą umiały rozładować napięcie i negatywne emocje w sposób zgodny z przyjętymi zasadami DOJO,
- obejrzą filmy o Okinawie i Japonii oraz z zawodów sportowych Karate,
- będą uświadomieni czym charakteryzuje się rywalizacja w duchu Idei Olimpijskiej w tym zasada FAIR PLAY

Copyright 2019 | Realizacja: cemit.pl