zgaś światło

 

 

 

Nazwa projektu (jego rodzaj np: eTwinning, Erasmus, Grupa Wyszehradzka itp.) 

Czas trwania 

Osoba zakładająca projekt/ główny koordynator 

Uczestnicy projektu 

Podjęte działania  

Efekty 

Uwagi 

Etwinning Travel Guide 

1 miesiąc 

Marta Michalska,

Piotr Orepuk 

SP nr 1 w Piasecznie oraz szkoły partnerskie z Turcji, Rumunii, Czech, Słowacji, Jordani, Hiszpanii 

Został stworzony przewodnik podróżniczy po 46 krajach eTwinning za pomocą narzędzia Canva. Uczniowie opracowywali strony dla poszczególnych krajów pracując w międzynarodowych grupach na platformie Zoom. Również nauczyciele pracujący przy tym projekcie odbywali cykliczne spotkania online. Wystąpiliśmy o Odznakę Jakości. 

ETwinning 

Christmas traditions

 

 

2 tygodnie 

Magdalena Magiera

we współpracy

z Eweliną Sosną 

SP nr 1 w Piasecznie i Szkoła z Rumunii 

Dzieci tworzyły kartki, krzyżówki i komiksy o tradycjach świątecznych danego kraju. Zapoznały się z tradycjami świątecznymi , wszystkie prace umieszczone na Twin Space. 

ETwinning 

Najwięksi polscy podróżnicy i odkrywcy – projekt z ambasadorem. 

3 miesiące 

Agnieszka Ogiegło/ Magdalena Magiera 

 Szkoły podstawowe z całej Polski 

Najwięksi polscy podróżnicy i odkrywcy – projekt z ambasadorem. Zapoznanie z sylwetkami polskich odkrywców i podróżników. Stworzenie logo projektu i niesamochodu. Wspólnie z innymi szkołami tworzenie komiksu o Marii Curie Skłodowskiej. Uczniowie przybliżyli sobie postać słynnej noblistki a także Mikołaja Kopernika. Pracowali w grupach i poszerzali swoją wiedzę. 

„Tysiące motyli wita wiosnę” –projekt e-Twining

21.03-22.06.2023

Lidia Bieleninik

B. Walczak

A. Brożyna

A. Ostrowska

E.Brzezik

M.Przychodzeń

Z.Sieradzka

p.Kielak-Kucharska

W.Spyt

 

 Przedszkole Nr 8

 

SP Zielonka Parcele

 

Szkoły z

Rumunii

Grecji

Turcji

 

 

Motyle były ogromną inspiracją dla nauczycieli            i dzieci.

Powitano  wspólnie wiosnę w pięknych strojach motyli, co było  integracją klas i wspólnym świętowaniem.

 

-Pod kierunkiem nauczycieli, uczniowie wykonali pomysłowe, kreatywne i barwne prace z zastosowaniem różnorodnych technik plastyczno-technicznych, również prace przestrzenne.również z origami,

-Powstały motyle z wykorzystaniem technik informatycznych np..:długopisów 3D.

I w PowerPoint.

 

-malowano motyle na kamieniach, układano z kolocków, drutu oraz

innych materiałów,

-projektowano ścieżki na boisku szkolnym,

--Dzieci utrwaliły  pojęcie symetrii w matematyce i wykonały przepiękne symetryczne  motyle z zastosowaniem figur matematycznych.

-powstały witraże matematyczne w kształcie motyli,

-układano motyle na macie edukacyjnej jako przygotowanie do kodowania.

-poznały słownictwo z języka angielskiego pozwalające opisać budowę motyla.

International Children’s Day – Children's Rights 

 

W trakcie trwania 

Magdalena Magiera, Iwona Burjanek 

SP Nr 1, szkoła z Rumunii, Turcji, Przedszkole nr 8 z Piaseczna

 

SP1: 

 E.Brzezik, 

 Z.Sieradzka,

L.Bieleninik

 B.Walczak 

E. Szybilska 

J.Kotarska 

Zapoznanie z prawami dziecka i zilustrowanie jednego. Stworzenie relacji na temat obchodów Dnia dziecka w danym kraju. 

Dzieci poznają prawa dziecka i różne sposoby celebrowania ich święta. 

Poznanie praw dziecka w różnych językach. 

ETwinning 

“Mitologia – człowiek chciał zrozumieć  świat” – subprojekt: Tygodnie przedmiotowe sposobem na zdobywanie wiedzy   w ramach projektu interdyscyplinarnego ”Kreuj, doświadczaj, ucz się i baw”. 

 

W trakcie 

Katarzyna Doktór we współpracy z Zespołem Humanistycznym 

Nauczyciele SP 1 w Piasecznie: 

M. Żebrowska 

Z. Sieradzka 

E. Sosna 

E. Iwaneczko 

A. Michałowska 

E. Krzos 

 

 

Uczniowie pracowali w grupach, w parach, indywidualnie. Wykorzystywali technologię informatyczną. 

Efekty podjętych działań: 

- karta greckiego boga  

- gazetka - bogowie greccy starożytni i „współcześni” 

 – parada bogów greckich 

 - bogowie greccy starożytni i „współcześni”  

– lapbooki  

- kody QR  

– „Zeskanuj, kliknij, poznaj bogów greckich!” 

 - mityczne scenki - bogowie greccy współcześnie 

 – przedstawienie 

 - bogowie słowiańscy – prezentacja. 

Ogólnopolski projekt 

 ” Mistrzyni Szymborska” 

W trakcie 

Katarzyna Doktór we współpracy z Zespołem Humanistycznym, 

nauczycielami  plastyki i informatyki 

Nauczyciele  

SP 1 w Piasecznie: 

M. Przychodzeń                E. Krzos 

Z. Sieradzka 

E. Sosna 

B. Knotek 

M. Żebrowska 

A. Bielawska 

Praca indywidualna uczniów. 

Uczniowie wykonali następujące  prace: 

-  konkurs kaligraficzny „Jej twórczość w mojej dłoni” 

 - „Inspirowani jej twórczością – tworzymy lepieje”  

- „Inspirowani jej twórczością - plastyczna wersja utworów poetki” 

 - opracowanie scenariuszy zajęć z uczniami poświęconych życiu i twórczości poetki. 

“Klub Moli Książkowych- zaczytana świetlica 

październik-czerwiec 

Anna Zdunek-Rzechuła 

Uczniowie klas 1-3 

- poznawanie literatury i promowanie czytelnictwa wśród uczniów; 

- kształcenie nawyków czytelniczych; 

- uczenie czytania ze zrozumieniem; 

- wszechstronny rozwój dziecka; 

- doskonalenie techniki czytania; 

- wzbogacenie i rozwój czynnego słownictwa ucznia; 

- rozbudzanie zamiłowań czytelniczych. 

eTwinning  

“ KREATYWNA MATEMATYKA" – subprojekt: Tygodnie przedmiotowe sposobem na zdobywanie wiedzy   w ramach projektu interdyscyplinarnego  ”Kreuj, doświadczaj, ucz się i baw”. 

 

W trakcie 

Ewa Brzezik,

Joanna Kotarska 

Nauczyciele matematyki SP1 oraz uczniowie kl. 4. - 8. 

GŁÓWNE CELE: 

·        Rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań matematycznych poprzez zabawę, twórcze działanie. 

·        Kształcenie umiejętności konstruowania prostych gier matematycznych. 

·        Wdrażanie uczniów do własnej, aktywnej i twórczej pracy. 

·        Rozwijanie umiejętności układania, przekształcania oraz rozwiązywania nietypowych zadań matematycznych . 

·        Rozwijanie umiejętności poszukiwania różnych, nietypowych rozwiązań. 

·        Wdrażanie do rozwiązywania problemów w sytuacjach praktycznych. 

·        Rozwijanie uzdolnień i pasji. 

·        Kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie, zasad współzawodnictwa oraz przestrzegania zawartych reguł i umów. 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

·        Korzystanie z różnych informacji, wykorzystując technologię informacyjną. 

·        Poznawanie oraz utrwalanie rozumienia trudnych, abstrakcyjnych pojęć matematycznych i geometrycznych na bazie samodzielnie konstruowanych gier.(np. planszowych, karcianych, konstrukcyjnych, zagadek, łamigłówek, układanek, domina logicznego tzw. kwadratów liczbowych, również gier terenowych, połączonych z aktywnością ruchową). 

·        Stosowanie umiejętności praktycznych i rozumienie struktury zadania tekstowego. 

·        Zastosowanie wybranych pojęć geometrycznych w różnych sytuacjach życiowych. 

·        Rozwijanie umiejętności kodowania w doskonaleniu umiejętności matematycznych. 

·        Umiejętne planowanie i organizowanie własnej pracy oraz współpracy w zespole. 

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW: 

·        Osiągnięcie wyznaczonych celów jest uwarunkowane stosowaniem odpowiednich metod i form pracy. 

·        Proponowane metody są zróżnicowane, odwołują się do różnych stylów uczenia się i będą stosowane przemiennie. 

·        Korzystanie z różnorodnych form i metod pracy pozwala uczniom zdobywać własne doświadczenia w zakresie pojęć i operacji matematycznych. 

·        Lapbooki, zbiory zadań, haft matematyczny, kwiaty z figur , gry matematyczne, symetria w witrażach, origami modułowe, kwiaty cyrklem nakreślane 

eTwinning 

Projekt Międzyszkolny pt. ,,Marzec z… Marszałkiem’’ 

w trakcie 

 Zenobia Sieradzka  

Zespół Humanistyczny i Językowy  

Justyna Peresada- Makara; Magdalena Magiera 

 

Nauczyciele 

 SP 1 i uczniowie oraz Przedszkole nr 8 w Piasecznie

SP1: 

L. Bieleninik 

M. Rumniak, 

A. Margas 

P.Orepuk 

A. Bielawska 

E. Brzezik 

J. Kotarska 

W. Spyt 

K. Doktór 

M. PrzychodzeńM. Michalska 

E. Krzos 

J. Kogut 

M. Żebrowska 

K. Nowakowski 

E. Sosna 

I. Napiórkowska 

B. Knotek 

B. Walczak 

J. Moussa 

M. Janowski 

I. Rybak 

J. Sobiesiak 

K. Sadowski 

  

   

W kręgu wspomnień o Józefie Piłsudskim - Naszym Patronie” to cykl zajęć dla uczniów 

 kl. IV- VIII, których głównym założeniem jest kultywowanie pamięci,  popularyzowanie życia i czynów twórcy niepodległości. 

Cele szczegółowe: 

przybliżenie, popularyzacja i utrwalenie wiedzy o historii Polski XX w. i postaci Marszałka Józefa Piłsudskiego wśród uczniów naszej szkoły. 
Kształtowanie postaw patriotycznych i poczucia szacunku dla dziejów ojczystych. 

Zachęcanie uczniów do większej aktywności oraz rozwijania zainteresowań i uzdolnień.  

Rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji. 

Zdobycie umiejętności wykorzystywania technologii informacyjnej jako środka przekazu.  

Tworzenie możliwości do współpracy i współzawodnictwa uczniów. 

 

Wizyta Przedszkolaków w SP1 w ramach realizacji projektu eTwinning; 

pogadanka historyczna, lekcja fizyki – ciekawostki, lekcja matematyki - długopisy 3D. 

 

Uczniowie  kl. 4-8  wykonywali plakaty, lapbooki promujące wielkość i zasługi wybitnego Polaka; przygotowywali prezentacje multimedialne. 

Wspólne czytanie z uczniami książek, m.in „ZIUK- opowieść o Józefie Piłsudskim” oraz Biuletynu “ Piaseczyńska Jedynka” opracowanego z okazji 100 lecia SP1 w 2018r.). 

Rozwiązywanie zadań ze zbioru ,, Piłsudski w liczbach” opracowanego przez nauczycieli matematyki z okazji 100 lecia SP1 w 2018r. 

Wykonanie  techniką kolażu prac z wykorzystaniem cytatów…myśli J. Piłsudskiego (lub inną techniką – do decyzji  prowadzących). 

 Konkurs Językowy: 

 „ Kartka Imieninowa dla Marszałka” - przyznano ; 10 WYRÓŻNIEŃ I 15 NAGRÓD; 

Obchody Dnia Imienin Marszałka; 

Wydanie specjalnego numeru Gazetki Szkolnej; 

Zawody sportowe ku czci Patrona; 

Wizyta Pani Wiceburmistrz H. Kułakowskiej – Michalak. 

Współpraca SP1 z Ambasadą Węgier w Warszawie 

kwiecień 2023 

Justyna Peresada- Makara/ 

Zenobia Sieradzka 

Współpraca:  

M. Rumniak 

E. Brzezik, 

E. Krzos 

B. Janowska 

  

Uczniowie kl. 

5a i 8a 

Tworzenie możliwości do wzajemnego poznania się, do współzawodnictwa i wymiany doświadczeń uczniów z różnych krajów i kultur; 

 

Wizyta w Ambasadzie Węgier w Warszawie:  

- poznanie przedstawicieli Ambasady, 

spotkanie z P. Ambasador – praca dyplomaty, 

 - edukacja kulturalna - zachowanie i etykieta wizyt międzynarodowych - poznanie kultury, obyczajów i języka Węgier;  

- uczniowie pod kierunkiem p. E. Brzezik przygotowali upominek dla Pani Ambasador w formie kwiatów origami modułowego 3D z uwzględnieniem barw narodowych państw Grupy Wyszehradzkiej 

eTwinning 

„Kwiaty van Gogha inspiracją dla dzieci”- 

projekt międzynarodowy 

w trakcie 

Przedszkole nr 8 w Piasecznie

SP1: 

L. Bieleninik, 

E. Brzezik 

Z. Sieradzka 

J. Peresada- Makara 

B. Walczak 

M. Kielak - Kucharska 

Artyści stosowali różne techniki, aby stworzyć swoje kwieciste arcydzieła.  

Jak kwiaty są widziane przez dzieci? W jaki sposób artyści dziecięcy mogą wyrazić swoje piękno i delikatność?  

Ten projekt z pewnością pobudzi kreatywność 

  i wyobraźnię dzieci oraz ich ogólne zainteresowanie kwiatami. 

Prezentacje prac uczniów, kwiaty z origami, 

,,Kwiaty w poezji”, przekład intersemiotyczny; 

Uczymy się od siebie –  

kreatywne pasje malarskie uczennicy z kl. 4e  

 

eTwinning -  

Kreuj, doświadczaj, ucz się i baw – projekt interdyscyplinarny składający się z części biologicznej, polonistycznej, matematycznej i artystycznęj 

 

 

Październik - czerwiec 

Maja Tylicka 

3 szkoły partnerskie z Polski,  

W części biologicznej: 

Urszula Krzepicka 

Bogusława Knotek 

W części artystycznej: 

Sylwia Stefańska 

Barbara Maicka 

Anna Bielawska 

Joanna Moussa 

Irena Czyż 

Pozostałe części opisane przez nauczycieli prowadzących daną część 

Projekt zakładał przygotowanie tygodni przedmiotowych podczas których przygotowywano atrakcje dla uczniów w formie konkursów, pokazów, spotkań, występów, warsztatów i innych.  

Część biologiczna nosiła tytuł “Piąte królestwo - grzyb żywiciel czy morderca?”. O takim samym tytule powstał film edukacyjny, odbył się czteroetapowy konkurs: wykonanie modelu grzyba kapeluszowego, ulotki reklamującej Dzień Grzyba, karty z przepisem na ulubioną potrawę z grzybami do elektronicznej książki kucharskiej, nagranie doświadczenia ukazującego fermentację drożdży. Odbyła się również prelekcja pracownika Lasów Państwowych na temat porostów jako grzybów lichenizujących. 

Przygotowano makietę lasu, którą pokazano podczas wystawy zawierającej również prezentację uprawy pieczarki, degustację wypieków drożdżowych i pouczającą galerię zdjęć na temat grzybów jadalnych, niejadalnych i trujących. Współpracując z innymi szkołami powstało wiele interaktywnych gier i konkursów m.in.. z kodami QR. Wykonano szereg doświadczeń i obserwacji z użyciem grzybów. 

W części artystycznej: Przygotowano muzyczno-taneczny spektakl Calineczka Przygotowania obejmowały dobór muzyki, naukę tańca i śpiewu, dobór kostiumów, scenariusz, przygotowanie rekwizytów i scenografii a także podział ról. Dodatkowym zadaniem wykonanym przez uczniów było przygotowanie galerii obrazów przedstawiających sceny z musicalu. We wszystkich działaniach uczestniczyły dzieci pod kierunkiem nauczycieli. 

Pełna dokumentacja na platformie eTwinning 

 

  

Współpraca ze szkołami państw z   

Grupy Wyszehradzkiej –przygotowania do 

pozyskania Mini Grantu V4   

w trakcie 

J.Peresada- Makara  

Z. Sieradzka 

SP1; 

Szkoły z krajów Grupy Wyszehradzkiej – Czechy, Węgry, Słowacja 

Mamy nadzieję na współpracę, cenną wymianę doświadczeń edukacyjnych, wspólne tworzenie inicjatyw w obszarze Pamięć i Tożsamość - na wzajemne poznanie się i krzewienie wartości nadrzędnych wśród dzieci i młodzieży z różnych krajów i kultur. 

   

aktualne 

Z. Sieradzka 

J. Peresada- Makara 

SP1 ; 

Szkoły z krajów Grupy Wyszehradzkiej – Czechy, 

Węgry, 

Słowacja 

Naszym celem jest zachęcenie uczniów do większej aktywności, wymiany doświadczeń, poznania kultury, języka i tradycji naszych sąsiadów z Grupy Wyszehradzkiej, rozwijania własnych zainteresowań i talentów, nabywania umiejętności w zakresie wykorzystania nowych technologii jako środka komunikacji. 

Dni Nauki i Dzień Sportu w SP1 

 

 

2.06.23r. 

p. P.Orepuk 

p. M.Janowski 

Zespół Matematyczny – I.Orepuk, J.Kotarska, E Brzezik, I. Wiśniewska, S. Forc 

Zespół Językowy - E. Szybilska, M. Magiera, M. Woźniak 

Robotyka, Laboratoria Przyszłości 

 

Quizy i zabawy z językami, sprawdzanie i rozwijanie kompetencji językowych promowanie postaw otwartości i tolerancji, zachęcanie do poznawania innych kultur i zwyczajów. 

Język angielski „Innowacyjna edukacja w Gminie Piaseczno - wsparcie dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 3 w Piasecznie”  

Rok szkolny 2021/2022 

2022/2023 

P.Orepuk 

M. Magiera

M. Michalska

Głównym celem zajęć było nabycie umiejętności komunikacji w j. ang., rozumienia przekazywanych informacji, pisania krótkich tekstów, poszerzenie wiedzy o krajach anglojęzycznych, rozbudzenie jego ciekawość oraz motywację do nauki i samodoskonalenia. Integracja uczniów.  

Język niemiecki „Innowacyjna edukacja w Gminie Piaseczno - wsparcie dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 3 w Piasecznie” 

Rok szkolny 2021/2022 

2022/2023 

P.Orepuk 

E. Szybilska 

Głównym celem zajęć było nabycie umiejętności komunikacji w j. niem., rozumienia przekazywanych informaji, pisania krótkich tekstów, poszerzenie wiedzy o krajch niemieckiego obszaru językowego, rozbudzenie jego ciekawość oraz motywację do nauki i samodoskonalenia. Integracja uczniów.  

Język francuski „Innowacyjna edukacja w Gminie Piaseczno - wsparcie dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 3 w Piasecznie”  

Rok szkolny 2021/2022 

2022/2023 

P.Orepuk 

M. Woźniak 

Głównym celem zajęć było nabycie umiejętności komunikacji w j. francuskim, rozumienia przekazywanych informacji, pisania krótkich tekstów, poszerzenie wiedzy o krajach francuskiego obszaru językowego, rozbudzenie jego ciekawość oraz motywację do nauki i samodoskonalenia. Integracja uczniów.  

Koło przyrodnicze 

„Innowacyjna edukacja 

w Gminie Piaseczno - 

wsparcie dla uczniów 

Szkoły Podstawowej Nr 

1 i Szkoły Podstawowej 

nr 3 w Piasecznie”  

2022/2023 

P.Orepuk 

U. Krzepicka 

M. Januszewska

M. Tylicka

Głównym celem było zaciekawienie uczniów światem przyrody, rozbudzanie pasji poznawczych oraz kompetencji kluczowych, łączenie teorii z praktyką.  

Zajęcia informatyczne z elementami robotyki

 „Innowacyjna edukacja 

w Gminie Piaseczno - 

wsparcie dla uczniów 

Szkoły Podstawowej Nr 

1 i Szkoły Podstawowej 

nr 3 w Piasecznie”  

2022/2023 

P.Orepuk 

K. Michałowski

P. Orepuk

A. Wilk

Głównym celem było propagowanie wiedzy informatycznej i technicznej. Uczniowie współpracowali ze sobą tworząc ciekawe projekty.  

Koło matematyczno-fizyczne „Innowacyjna edukacja 

w Gminie Piaseczno - 

wsparcie dla uczniów 

Szkoły Podstawowej Nr 

1 i Szkoły Podstawowej 

nr 3 w Piasecznie” 

 

2022/2023 

P.Orepuk 

I. Burjanek 

Głównym celem było zaciekawienie uczniów światem przyrody, rozbudzanie pasji poznawczych oraz kompetencji kluczowych, łączenie teorii z praktyką.  

Koło matematyczne 

„Innowacyjna edukacja 

w Gminie Piaseczno - 

wsparcie dla uczniów 

Szkoły Podstawowej Nr 

1 i Szkoły Podstawowej 

nr 3 w Piasecznie” 

 

2022/2023 

p. P. Orepuk 

E. Brzezik 

J.Kotarska 

I. Orepuk  

S. Forc 

I. Wiśniewska 

Głównym celem było zdobycie nowych doświadczeń i umiejętności przez uczniów, udoskonalenie kompetencji interpersonalnych, wymiana pomysłów. 

 

Koło matematyczno-przyrodnicze „Innowacyjna edukacja 

w Gminie Piaseczno - 

wsparcie dla uczniów 

Szkoły Podstawowej Nr 

1 i Szkoły Podstawowej 

nr 3 w Piasecznie” 

 

2022/2023 

p. P. Orepuk 

A. Brożyna

A. Stańko

Głównym celem było zdobycie nowych doświadczeń i umiejętności przez uczniów z zakresu matematyki i przyrody, udoskonalenie kompetencji interpersonalnych, wymiana pomysłów. 

 

Szachy  „Innowacyjna edukacja 

w Gminie Piaseczno - 

wsparcie dla uczniów 

Szkoły Podstawowej Nr 

1 i Szkoły Podstawowej 

nr 3 w Piasecznie” 

 

2022/2023 

p. P. Orepuk 

E. Floras

Głównym celem było zdobycie umiejętności logicznego i strategicznego myślenia, oswojenie się z sukcesem i porażką. Rozwijanie kompetencji kluczowych.

 

eTwinning Międzynarodowy projekt muzyczny pt. „Kolorowe nutki i pauzy”

 

 II semestr

Spyt Wioletta we współpracy z Barbarą Maicką, B

L.Bieleninik

B.Walczak

Grecja Chorwacja, Litwa, Portugalia, Hiszpania, Włochy

Cele projektu: Uczeń: - zna proste schematy rytmiczne - zna wartości rytmiczne nut i pauz - po wysłuchaniu piosenki określa metrum prostych melodii bazując na utworach tańców narodowych - potrafi samodzielnie ułożyć schemat rytmiczny z wykorzystaniem nut i pauz, a następnie go wykonać - potrafi samodzielnie wykonać schemat rytmiczny do przykładu prostego utworu - rozwija zainteresowania i zamiłowania muzyczne - rozwija muzykalność i wrażliwość muzyczną - zapoznaje się elementami dzieła muzycznego (rytmika) - korzysta z multimedialnych źródeł muzyki i informacji o muzyce - świadomie odbiera muzykę (słuchanie analityczne, ukierunkowane na wybrane elementy utworu) - gra na instrumentach perkusyjnych proste schematy rytmiczne -stymuluje logiczne i matematyczne myślenie na podstawie zasad muzyki.

Efektem projektu było rozbudzenie wrażliwości muzycznej uczniowskiej społeczności międzynarodowej.

 

„Tydzień  Ukrainy „-projekt szkolny

 

kwiecień

Julia Verboloz

Małgorzata Szczególska- Basaj

J.Moussa

Projekt miał na celu przybliżenie uczniom kultury i sztuki Ukrainy. Szukano wspólnych zwyczajów i pieśni mogących zbliżyć oba narody. Zwieńczeniem tygodnia Ukrainy był występ taneczno-muzyczny z elementami przedstawienia teatralnego. Przedstawienie zaprezentowano w obu budynkach.

“Ogródkowe ABC” 

Projekt e-Twining 

10.05.202330.10.2023 

A. Margas 

L.Bileninik

O.Giska 

M.Wożniak 

M.Szymańska 

E.Nowakowska 

K.Kosnowska 

B.Walczak 

A.Modzelewska

K.Perendyk

 

Założeniem głównym projektu jest chęć przybliżenia uczniom przyrody, poszerzanie wiadomości o uprawie roślin oraz rozbudzanie przyjemności płynącej z kontaktu z naturą. Celem projektu jest również propagowanie zdrowego żywienia, wykorzystania ziół i warzyw w diecie. 

Projekt realizowany przez uczniów przebywających w świetlicy szkolnej oraz świetlicy środowiskowej i klasy I-III.  

Uczniowie pod opieką nauczycieli przygotowali grunt do sadzenia ziół, kwiatów, owoców i warzyw. Pielęgnacja roślin została wsparta działaniami edukacyjnymi (przygotowanie tabliczek informacyjnych, warsztaty kulinarne, warsztaty plastyczne inspirowane naturą, itp.) Dokumentacja projektu na stronie eTwinning. 

 

 

 Tygodniowe wartszaty

 robotyczno - informatyczne

24.04.2023 – 28.04.2023

K. Michałowski, A.Wilk

Uczniowie klas 4-6

W dniach 24.04 – 28.04 w Szkole Podstawowej nr 1 w Piasecznie zostały przeprowadzone zajęcia praktyczne (warsztaty) robotyczno – informatyczne, w których udział brały klasy 4-6.

 

W ramach warsztatów uczniowie mieli sposobność doświadczenia prac grupowych i zabaw rozwijających umiejętności i kreatywność między innymi przy wykorzystaniu pomocy nabytych w ramach programu „Laboratorium Przyszłości”.

 

W trakcie zajęć uczniowie nabyli i rozszerzali umiejętności z:

·       projektowania gry Scratch

·       budowy modeli 3D

·       korzystania z okulary 3D VR – CLASSVR

·       układania i programowania klocków Apitor Kit

·       budowy i programowania robotów Mindstorms

·       korzystania z klocków lego, lego technics

 

Szkolny Event robotyczno – informatyczne

24.04.2023 – 28.04.2023

K. Michałowski, A.Wilk

Uczniowie klas 4-6

W dniu 28.04 (piątek) na sali gimnastycznej odbył się szkolny event robotyczno-informatyczny. Uczniowie klas 4-6 rywalizowali między klasami w następujących umiejętnościach:

·       składanie stworzonych na warsztatach elementów druku 3D w całość, z których powstać ma „Wieża Eiffla”

·       wyścigi pojazdów stworzonych z klocków Apitor Kit na przygotowanym torze przeszkód

·       eliminacje

·       finał

·       na zakończenie chętni uczniowie zaprezentują swoje własne prywatne budowle i pojazdy stworzone z klocków

Na koniec nastąpiło wręczenie dyplomów:

·       1,2,3 miejsce Wieża Eiffla - budowla stworzona przy użyciu długopisów 3D

·       1,2,3 miejsce wyścigi pojazdów stworzonych z klocków Apitor Kit

·       Dyplomy dla każdej klasy za uczestnictwo z niespodzianką

 

Copyright 2021 | Realizacja: cemit.pl