zgaś światło

Gabinet terapii pedagogicznej czyli reedukacja

Pracujemy z dziećmi, które mają kłopoty z ortografią, pisaniem, czytaniem i liczeniem. Musimy wszyscy wiedzieć, że umiejętność poprawnego pisania, znajomość ortografii, dokonywanie podstawowych operacji matematycznych to nie tylko wymóg szkoły ale wymóg stawiany przez codzienną praktykę życiową i zawodową. Poprawność w pisaniu postrzegana jest jako miara wykształcenia człowieka, świadectwo jego kultury językowej.

Pismo nieczytelne, niekształtne litery, błędy ortograficzne, trudności w przeczytaniu i zrozumieniu tekstu często wynikają z zaburzeń funkcji percepcyjno-motorycznych. Terapia ma na celu uprawniać zaburzone funkcje. Są to procesy długotrwałe i wymagające wzmożonego wysiłku dziecka. Staramy się aby nasze zajęcia były atrakcyjne, dlatego stosujemy różne formy pracy. Ich celem jest stymulowanie i usprawnianie funkcji psychomotorycznych, wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów, eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji.

Staramy się zainteresować dzieci tym, co jest dla nich atrakcyjne i możliwe do osiągnięcia. Dostrzegamy sukcesy i budujemy wiarę we własne możliwości .

 

Hanna Ciemińska

Marta i dwie Weroniki, rapując, ćwiczą tabliczkę mnożenia

Mateusz i Wojtek dumni ze swojej piramidy krzeseł. Nie było to łatwe ćwiczenie koncentracji.

Chłopcy „ślęczą nad ortografią”, dziewczynki ćwiczą precyzję ruchów ręki.

Oliwia i Rozalka. Rozalka ćwiczy wyobraźnię przestrzenną, Oliwka percepcję wzrokowo-ruchową.

Zuzia i Zosia próbują swoich sił ....... tangramy i klocki GEO

Mateusz twierdzi, że piasek kinetyczny uspakaja go i motywuje do dalszej pracy, Marzenka... "walczy z krzesłami".

Dzieciaki wcale się nie wygłupiają ... ćwiczą ...

Marzena haftuje motyla, a Ignacy tryumfuje ... WRESZCIE UDAŁO SIĘ !

Mateusza i Kacpra - kooperacja !

Malina i Ania zgłębiają tajniki liczenia

Alicja i Natalką ćwiczą ortografię.

Igor instruuje Krzysia jak ułożyć JENGĘ

Ciężka praca Marty, Agaty i Alicji

"Jak ma wyglądać ta krzyżówka?"

 


 

Copyright 2019 | Realizacja: cemit.pl