zgaś światło

DRODZY RODZICE!

 

Przypominamy, że przedmiot „Wychowanie do życia w rodzinie” jest przedmiotem nieobowiązkowym. Realizowany jest on od klasy IV Szkoły Podstawowej. Część tematów jest omawiana z podziałem na grupy chłopców i dziewcząt. Wbrew ogólnemu przekonaniu na zajęciach WDŻ podejmowane są nie tylko tematy związane z seksualnością człowieka (to stanowi tylko pewną część – po 5 zajęć w oddzielnych grupach) a przede wszystkim tematy związane z wartością rodziny – jej zadaniami. Tematy zajęć dostosowane są na danym poziomie do możliwości percepcyjnych uczniów.
Dobrowolność udziału w lekcjach wychowania do życia w rodzinie wynika z respektowania prawa rodziców jako pierwszych i najważniejszych wychowawców swoich dzieci. Ten szczególny status rodziny jest konsekwencją funkcjonującego w Rzeczypospolitej Polskiej porządku konstytucyjnego. Konstytucja gwarantuje rodzicom prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami (art. 48 ust. 1 i art. 53 ust. 3)
Nieobowiązkowe zajęcia z WDŻ w I semestrze obejmą klasy IV i V i będą się odbywały po zakończeniu zajęć:
Klasa 4 a, b c ,d – w poniedziałki na 9 godzinie lekcyjnej (14.55 – 15.40) , klasa 5 i i 5 j - środy na 9 godzinie lekcyjnej (14.55-15.40) w budynku przy ulicy Świętojańskiej w sali 44a.
Klasa 4 e – wtorek godz. 16.00-16.45 , klasy od 5 a do 5 h – środa godz. 16.00-16.45
w budynku przy Alei Kalin.
Klasy VI, VII i VIII będą miały zajęcia w II semestrze.

Nowa podstawa programowa WDŻ została podzielona na sześć działów tematycznych:
1. Rodzina
2. Dojrzewanie
3. Seksualność człowieka.
4. Życie jako fundamentalna wartość.
5. Płodność
6. Podstawy
Podstawa programowa - WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
Cele kształcenia – wymagania ogólne
Ukazywanie wartości rodziny w życiu osobistym człowieka oraz pomoc w przygotowaniu się do zrozumienia i akceptacji przemian okresu dojrzewania.
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
1. Podstawowe funkcje rodziny z podkreśleniem miejsca dziecka w rodzinie.
2. Przekaz wartości i tradycji w rodzinie, wspólne świętowanie, spędzanie wolnego czasu.
3. Więź rodzinna, związki uczuciowe i inne relacje w rodzinie; konflikty i ich rozwiązywanie.
4. Macierzyństwo i ojcostwo; podstawowa wiedza dotycząca budowy i funkcjonowania układu rozrodczego człowieka.
5. Ciąża, rozwój płodu, poród, przyjęcie dziecka jako nowego członka rodziny
6. Różnice i podobieństwa między chłopcami i dziewczętami; identyfikacja z własną płcią; akceptacja i szacunek dla ciała.
7. Zmiany fizyczne i psychiczne okresu dojrzewania; zróżnicowane, indywidualne tempo rozwoju.
8. Higiena okresu dojrzewania.
9. Prawo człowieka do intymności i ochrona tego prawa; postawy asertywne.
10. Istota koleżeństwa i przyjaźni, wzajemny szacunek, udzielanie sobie pomocy, współpraca, empatia.
11. Mass media – zasady i kryteria wyboru czasopism, książek, filmów i programów telewizyjnych.
12. Instytucje działające na rzecz dziecka i rodziny.
13. Odpowiedzialność za własny rozwój; samowychowanie.
Treści zawarte w podstawie programowej zostały rozbudowane i uszczegółowione. Poszerzono i wyeksponowano problemy psychologiczne i wychowawcze.
Z podstawą programową mogą się Państwo zapoznać na stronie www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2018/podsta3pdf lub na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Na zajęciach będzie realizowany program pani Teresy Król „Wędrując ku dorosłości” z Wydawnictwa „Rubikon”

Teresa Król "Wędrując ku dorosłości” . Program nauczania do wychowania do życia w rodzinie"


Wychowanie do życia w rodzinie - Rok szkolny 2019/2020
Program nauczania klasa 4 SP:
1) Funkcje rodziny. Wspólnota domu, serca i myśli
2) Witaj w domu (funkcje prokreacyjna i opiekuńcza)
3) Zasady i normy (funkcje wychowawcza i socjalizacyjna)
4) Miłość, która scala (funkcje psychiczno-uczuciowa i kontrolna)
5) Jesteśmy razem (funkcje rekreacyjno-towarzyska, ekonomiczna i kulturowa)
6) Człowiek istota płciowa
7) Skąd się wziąłem (dla grupy dziewcząt)
8) Skąd się wziąłem (dla grupy chłopców)
9) Zaczynam dojrzewać (dla grupy dziewcząt)
10) Zaczynam dojrzewać (dla grupy chłopców)
11) Nowy członek rodziny - rodzi się dziecko (dla grupy dziewcząt)
12) Nowy członek rodziny - rodzi się dziecko (dla grupy chłopców)
13) Intymność (dla grupy dziewcząt)
14) Intymność (dla grupy chłopców)
15) Obrona własnej intymności (dla grupy dziewcząt)
16) Obrona własnej intymności (dla grupy chłopców)
17) Koleżeństwo, przyjaźń i współpraca
18) Zasady dobrego wychowania
19) Świat wirtualny - prawdziwy czy nieprawdziwy?

Program nauczania klasa 5 SP:
1) Mój dom. Moje miejsce na ziemi
2) Rodzina – moja mała wspólnota
3) Porozmawiajmy o emocjach i uczuciach
4) Warunki dobrej dyskusji
5) Święta, święta coraz bliżej
6) Zaplanuj swój odpoczynek
7) Jak poruszać się w świecie gier?
8) Uprzejmość i uczynność w stosunkach międzyludzkich
9) Mój przyjaciel i ja
10) Poznaję swoją budowę (lekcja dla grupy dziewcząt)
11) Poznaję swoją budowę (lekcja dla grupy chłopców)
12) Dojrzewam (lekcja dla grupy dziewcząt)
13) Dojrzewam (lekcja dla grupy chłopców)
14) Dbam o higienę (lekcja dla grupy dziewcząt
15) Dbam o higienę (lekcja dla grupy chłopców)
16) Żyję zdrowo (lekcja dla grupy dziewcząt)
17) Żyję zdrowo (lekcja dla grupy chłopców)
18) Zrozumieć siebie i innych (lekcja dla grupy dziewcząt)
19) Zrozumieć siebie i innych (lekcja dla grupy chłopców)

Program nauczania klasa 6 SP:
1) Relacje w rodzinie. Budowanie więzi
2) Jak mówić i słuchać - o komunikacji w rodzinie
3) Jak rozwiązywać konflikty
4) Świętowanie – jak wykorzystać czas wolny
5) Dojrzewanie. Czego jeszcze nie wiem, nie pamiętam (dla grupy dziewcząt)
6) Dojrzewanie. Czego jeszcze nie wiem, nie pamiętam (dla grupy chłopców)
7) Uroda, higiena, zdrowie - nastolatka przed lustrem (dla grupy dziewcząt)
8) Higiena i zdrowie nastolatka (dla grupy chłopców)
9) Nastolatka i właściwe odżywianie (dla grupy dziewcząt)
10) Jak spożytkować młodzieńczą energię? (dla grupy chłopców)
11) Obrona własnej intymności (dla grupy dziewcząt)
12) Obrona własnej intymności (dla grupy chłopców)
13) Wśród kolegów i koleżanek
14) „Kto przyjaciela znalazł – skarb znalazł.”
15) Media w moim świecie - jak nie wpaść w pułapkę?
16) Cyberprzemoc – jak nie zostać jej ofiarą?
17) Media a moje miejsce w świecie (dla grupy dziewcząt)
18) Media a moje miejsce w świecie (dla grupy chłopców)
19) Co się w życiu liczy? Plany małe i duże

Program nauczania klasa 7 SP
1) Rozwój człowieka
2) Dojrzałość – cóż to takiego?
3) Dojrzewanie – rozwój fizyczny (dla grupy dziewcząt)
4) Dojrzewanie – rozwój fizyczny (dla grupy chłopców)
5) Dojrzewanie - zmiany psychiczne (dla grupy dziewcząt)
6) Dojrzewanie - zmiany psychiczne (dla grupy chłopców)
7) Pierwsze uczucia
8) Przekazywanie życia (dla grupy dziewcząt)
9) Przekazywanie życia (dla grupy chłopców)
10) Układ rozrodczy kobiet i mężczyzn (dla grupy dziewcząt)
11) Układ rozrodczy kobiet i mężczyzn (dla grupy chłopców)
12) Czas oczekiwania – 9 miesięcy
13) Pierwsze lata mojego życia (dla grupy dziewcząt)
14) Pierwsze lata mojego życia(dla grupy chłopców)
15) Dialog w rodzinie
16) Zasady dobrego wychowania - Savoir vivre
17) Zagrożenia. Utrata wolności. Uzależnienia
18) Uzależnienia behawioralne
19) Autorytet

Program nauczania klasa 8 SP
1) Budowanie relacji międzyludzkich
2) Na początek: zakochanie
3) Etapy i rodzaje miłości
4) Rozwój psychoseksualny człowieka (lekcja dla grupy dziewcząt)
5) Rozwój psychoseksualny człowieka (lekcja dla grupy chłopców)
6) Seksualność człowieka (lekcja dla grupy dziewcząt)
7) Seksualność człowieka (lekcja dla grupy chłopców)
8) Przedwczesna inicjacja seksualna (lekcja dla grupy dziewcząt)
9) Przedwczesna inicjacja seksualna (lekcja dla grupy chłopców)
10) Choroby przenoszone drogą płciową
11) AIDS – przyczyny, objawy, przebieg
12) Rozpoznawanie płodności (lekcja dla grupy dziewcząt)
13) Rozpoznawanie płodności (lekcja dla grupy chłopców)
14) Antykoncepcja i środki wczesnoporonne (lekcja dla grupy dziewcząt)
15) Antykoncepcja i środki wczesnoporonne (lekcja dla grupy chłopców)
16) Niepłodność
17) Inicjacja seksualna. Czy warto czekać?
18) Dojrzałość do małżeństwa
19) Problematyka choroby, cierpienia i śmierci

Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach. Uczniowie, których rodzice nie zgłosili pisemnej rezygnacji są zobowiązani do obecności na wszystkich lekcjach.
Formularz rezygnacji z zajęć mogą Państwo otrzymać od wychowawcy klasy.

Nauczyciele WDŻ – Agnieszka Dobrucka, Lucyna Obłuska

Formularz rezygnacji- Formularz rezygnacji z zajęć

Copyright 2019 | Realizacja: cemit.pl