zgaś światło

W ramach współpracy Naszej Szkoły z Muzeum im. Józefa Piłsudskiego w Sulejówku (obecnie z siedzibą w Warszawie),  na przełomie września i października gościliśmy edukatorów, którzy przygotowali i przeprowadzili warsztaty na temat „Barwy nieobojętne” dla uczniów klasy IVc i klasy Vj (w budynku przy ul. Świętojańskiej 18) oraz  „Droga do Niepodległości „ dla uczniów klasy VI c i VIh (w budynku przy Alei Kalin 30).

Uczniowie z zainteresowaniem i uwagą uczestniczyli w w/w zajęciach. Były to ważne lekcje patriotyzmu, dzięki którym uczniowie pogłębili swoją wiedzę  na temat ..… długich i trudnych dróg naszych przodków do Niepodległości.

Spotkanie to było jednocześnie okazją do przekazania Przedstawicielom Muzeum biuletynu pt. „ Piaseczyńska Stulatka” i Zbioru Zadań „Piłsudski w liczbach”, opracowanych przez Zespół Nauczycieli ds. Promocji Szkoły i uczniów, a wydanych przez Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, w związku z ubiegłorocznymi obchodami 100–lecia Naszej Szkoły, powrotu do imienia Józefa Piłsudskiego oraz otrzymania sztandaru.

Mamy nadzieję na dalszą współpracę i kolejne kreatywne warsztaty z edukatorami.  

 

Serdecznie dziękujemy Dyrekcja SP1

Copyright 2019 | Realizacja: cemit.pl