zgaś światło

25 listopada 2019 r. klasy Ie i IIId udały się na wycieczkę do Centrum Edukacji Przyrodniczo - Leśnej Lasów Miejskich w Warszawie na zajęcia pod tytułem: Jak żyć w zgodzie z dzikimi zwierzętami? Podczas zajęć dzieci dowiedziały się o najważniejszych zasadach zachowania w stosunku do dzikich zwierząt. Uczestnicy zajęć dowiedzieli się również więcej o pracy Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt - jak i kogo poinformować o zwierzęciu potrzebującym pomocy, jakimi zwierzętami zajmują się pracownicy Lasów Miejskich - Warszawa, a także w jaki sposób dbają zarówno o bezpieczeństwo mieszkańców warszawskich lasów jak i ludzi odwiedzających lasy. Były również zabawy terenowe i spacer po lesie. To była bardzo udana wycieczka.

Copyright 2019 | Realizacja: cemit.pl