W tym roku szkolnym w naszej szkole jest realizowana innowacja pedagogiczna z zajęć sportowych która dotyczy Okinawskiego Karate. Głównym prowadzącym jest nauczyciel WF oraz trener i zawodnik Okinawa Karate Shorin- Ryu Pan Konrad Sadowski.  

Temat innowacji to: „Karate Okinawskie jako forma ruchu zapewniająca wszechstronny,  harmonijny rozwój fizyczny dzieci” 

 

Ogólne założenia zajęć: 

Głównym założeniem programu tej innowacji jest wszechstronny rozwój cech motorycznych, nauczenie się podstawowych elementów samoobrony na podstawie Okinawskiego Karate; rozwój  psychiczny w celu osiągnięcia równowagi w sferze emocjonalnej na podstawie zasad panujących w Sali ćwiczeń (m.in. wpojenie zasad uprzejmości, szlachetności, współczucia, szacunku), 

 

Cele ogólne: 

- zaznajomienie z ideą karate okinawskiego i podstawowym słownictwem, 

- zapoznanie z zasadami Karate w tym zasad panujących w Dojo, 

- kształtowanie charakteru, 

- spożytkowanie energii, 

- ukazywanie ciekawych form spędzania czasu, 

- zaprezentowanie swoich talentów i umiejętności, 

- zachęcanie do podejmowania pracy nad sobą, przezwyciężania swoich słabości, 

- wdrażanie nawyku aktywności fizycznej w wolnym czasie, 

Cele szczegółowe: 

- poznają istotę i zasady karate okinawskiego oraz podstawowe słownictwo, 

- poprawią swoją kondycję fizyczną, 

- poznają nową formę spędzania wolnego czasu, 

- zapoznają się z podstawowy sprzętem do treningu Karate i Kobudo, 

- nabędą podstawowe umiejętności samoobrony bez użycia broni, 

- będą umiały rozładować napięcie i negatywne emocje w sposób zgodny z przyjętymi zasadami DOJO, 

- obejrzą filmy o Okinawie i Japonii oraz z zawodów sportowych Karate, 

- będą uświadomieni czym charakteryzuje się rywalizacja w duchu Idei Olimpijskiej w tym zasada FAIR PLAY 

 

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla