zgaś światło

Regulamin IX Gminnego Konkursu Języka Angielskiego „The Champion of English”

organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Piasecznie

I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs przeprowadzony w szkołach podstawowych
 2. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego i nauczyciel jęz.angielskiego – Marta Michalska

II.  CELE KONKURSU

 1. Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania językiem
 2. Krzewienie zdrowej
 3. Sprawdzenie znajomości zagadnień gramatycznych, słownictwa i wyrażeń komunikacyjnych związanych z życiem
 4. Kształtowanie umiejętności językowych takich jak czytanie ze zrozumieniem, pisanie i zastosowanie gramatyki w zadaniach
 • Motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności,
 • Podniesienie poziomu umiejętności językowych (słuchania, mówienia, pisania i czytania),
 • Poszerzenie wiedzy o kulturze, geografii, historii, literaturze i życiu codziennym w Wielkiej Brytanii i krajach anglojęzycznych,
 • Inspirowanie nauczycieli do podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem

III.  KOMISJA KONKURSOWA

 1. W I etapie prace sprawdzane będą przez nauczycieli uczących w danej szkole podstawowej.
 2. W II etapie w skład komisji wchodzą organizatorzy i wybrani, chętni nauczyciele.
 3. Przewodniczącym jury jest nauczyciel – organizator
 4. Każda szkoła biorąca udział w konkursie ma obowiązek wydelegować jednego nauczyciela do pracy w komisji

 

IV.  UCZESTNICY KONKURSU, JEGO PRZEBIEG I WYNIKI

 1. I etap:
 2. I etap Gminnego Konkursu Języka Angielskiego odbędzie się

22 listopada 2019 roku o godzinie 10.00 w danej szkole podstawowej, która zgłosiła chęć uczestnictwa w konkursie.

 1. Czas pracy uczniów - 60 minut.
 2. Test konkursowy dla I etapu układają nauczyciele ze szkół biorących udział w konkursie.
 3. II etap:
 4. Do II etapu przechodzą uczniowie, którzy zdobędą 80 % z danego testu, ale nie więcej niż 3 osoby z każdego poziomu. Punkt ten jest spowodowany zróżnicowaną liczebnością uczniów w poszczególnych szkołach.
 1. Warunkiem uczestnictwa w II etapie jest przesłanie prac finalistów do Szkoły Podstawowej nr 1 im.Piłsudskiego w Piasecznie ul. Świętojańska 18 w terminie do 6 grudnia 2019 roku wraz z protokołem z konkursu (wzór protokołu stanowi załącznik do regulaminu).
 1. II etap Gminnego Konkursu Języka Angielskiego odbędzie się 21 marca 2020r. w Szkole Podstawowej im. Piłsudskiego w Piasecznie.
 2. O terminie II etapu konkursu powiadomimy faksem i na stronie internetowej szkoły.

3.     Wyniki etapu finałowego zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.sp1piaseczno.pl jak również zostaną przesłane faksem do szkół biorących udział w konkursie. Nauczyciel-koordynator ze szkoły biorącej udział w konkursie jest zobowiązany do poinformowania uczniów o uzyskanych przez nich wynikach, jak  również o terminie uroczystego wręczenia nagród.

 1. Konkurs nie jest przeznaczony dla uczniów, których językiem ojczystym jest język angielski
 2. Reklamacje i zastrzeżenia można zgłaszać do 30 dni od daty przeprowadzenia II etapu konkursu.
 3. Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się w maju 2017r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Piasecznie.

V.  ZAKRES MATERIAŁU OBOWIĄZUJĄCY NA KONKURSIE

 1. Konkurs zawierać będzie pytania dotyczące kultury, obyczajów i historii Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Stanów Zjednoczonych, Kanady i Australii. Jak również elementy gramatyki, słownictwa, pracy z tekstem czytanym, a także zadania z komunikacji.

 

 1. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZATOREM
 2. Organizator konkursu zobowiązuje się do rzetelnej współpracy z nauczycielami i szkołami biorącymi udział w konkursie
 3. Szkoły biorące udział w konkursie proszone są o zgłoszenie uczniów.
 • drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • listowną: Szkoła Podstawowa im.Józefa Piłsudskiego ul. Świętojańska 18 05-500 Piaseczno (decyduje data stempla pocztowego)
 • lub faksem 0227570072

do 31 października 2019 roku z dopiskiem: IX Gminny Konkurs Języka Angielskiego

„The Champion of English” Marta Michalska

 

Opracowanie

Marta Michalska, Nauczyciel jęz. angielskiego w SP 1 Piaseczno

Copyright 2021 | Realizacja: cemit.pl