zgaś światło

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Piasecznie

organizuje w roku szkolnym 2019/2020:

 

Gminny Konkurs Matematyczny „Młody Tales”

dla uczniów klas IV- VIII szkół podstawowych.

 

 

REGULAMIN KONKURSU:

 

1.Celem konkursu jest:

 • rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań matematyką;
 • poszerzanie i pogłębianie wiedzy matematycznej ucznia;
 • rozwijanie wyobraźni geometrycznej, przestrzennej i dynamicznej;
 • kształcenie u uczniów umiejętności samodzielnej i twórczej pracy z tekstem matematycznym;
 • pokazywanie użyteczności matematyki w otaczającym nas środowisku;
 • wdrażanie uczniów do samodzielnego rozwiązywania problemów;

 

 1. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas IV-VIII (do II etapu konkursu przechodzi tylu uczniów, ile jest oddziałów klas 4-8 w szkole). Udział w konkursie jest dobrowolny. Opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele oddelegowani przez daną szkołę.

 

 1. Konkurs składa się z dwóch etapów:
 • I etap – szkolny (przeprowadzany w danej szkole przez n-la matematyki, aby wyłonić najlepszych uczniów, którzy będą reprezentować szkołę),
 • II etap gminny– organizowany w S.P.1 w Piasecznie.

 

 1. Konkursy przeprowadzają:
 • Na etapie szkolnym – Szkolna Komisja Przedmiotowa, w skład, której wchodzą nauczyciele matematyki uczący w danej szkole.
 • Na etapie międzyszkolnym – powołani nauczyciele matematyki ze szkół, z których uczniowie biorą udział w konkursie. Każda szkoła zobowiązuje się do oddelegowania przynajmniej jednego nauczyciela do prac w Międzyszkolnej Komisji Przedmiotowej, jego obowiązkiem jest również poinformowanie uczniów swojej szkoły o uzyskanych wynikach w konkursie „Młody Tales”.

 

 1. Zadania Komisji:

Do obowiązków Szkolnych Komisji Przedmiotowych należy:

 • Organizacja i przeprowadzenie eliminacji I stopnia, oraz wyłonienie najlepszych uczniów z poszczególnych klas.
 • Przesłanie zgłoszenia uczniów (imię i nazwisko ucznia, klasa, szkoła) do S.P.1 w Piasecznie w terminie do 02.2020.

Do obowiązków Międzyszkolnej Komisji Przedmiotowej należy:

 • przeprowadzenie eliminacji II stopnia, sprawdzenie prac konkursowych i wyłonienie zwycięzców oraz sporządzenie protokół.
 • Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

 

6.Sprawy organizacyjne:

 • Organizatorzy umożliwiają obejrzenie pracy konkursowej ucznia na wcześniejszą prośbę jego rodziców.
 • Kserokopie prac konkursowych nie są udostępniane.
 • Dokumentację związaną z Konkursem (protokoły, prace uczniów, listę laureatów) przechowuje się w Szkole Podstawowej nr 1 w Piasecznie do końca roku szkolnego.

 

 1. Terminy konkursów:
 • eliminacje szkolne – każda szkoła ustala termin we własnym zakresie.
 • eliminacje międzyszkolne – 03.2020.(organizatorzy zastrzegają możliwość zmiany terminu). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu przeprowadzenie eliminacji międzyszkolnych.

Uroczyste rozdanie nagród  - 05.2020.

 

 

 1. Zgłoszenia:

Jeżeli dana szkoła pragnie skorzystać z proponowanego konkursu proszona jest o zgłoszenie swojego udziału do 20.12.2019.

faksem na nr: (022) 757-00-72 lub                         

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Wszystkie informacje dotyczące Gminnego Konkursu Matematycznego „Młody Tales” dla uczniów klas IV- VIII szkół podstawowych będą zamieszczane na stronie internetowej szkoły www.sp1piaseczno.pl. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt mailowy z organizatorkami.

 

Wymagania programowe do konkursu matematycznego

„Młody Tales” dla klas IV- VIII:

 

Klasa IV:

 1. Działania na liczbach naturalnych.
 2. Działania wykonywane sposobem pisemnym.
 3. Podstawowe figury geometryczne.
 4. Skala, mapa i plan.
 5. Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.

 

Klasa V:

 1. Działania na liczbach naturalnych.
 2. Działania wykonywane sposobem pisemnym.
 3. Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.
 4. Figury geometryczne.
 5. Skala
 6. Zadania o trójkątach i czworokątach.
 7. Pola figur płaskich.
 8. Prostopadłościan i sześcian.

 

Klasa VI:

 1. Działania na liczbach naturalnych.
 2. Działania wykonywane sposobem pisemnym.
 3. Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.
 4. Własności figur płaskich.
 5. Pola wielokątów.
 6. Figury przestrzenne.

Klasa VII:

 1. Liczby wymierne i działania na liczbach wymiernych.
 2. Procenty
 3. Figury geometryczne.
 4. Wyrażenia algebraiczne.
 5. Równania.
 6. Potęgi i pierwiastki.
 7. Graniastosłupy.

Klasa VIII:

             1.Liczby i działania.

2.Wyrażenia algebraiczne i równania.

3.Zastosowanie matematyki (procenty, diagramy, wykresy).

4.Figury geometryczne na płaszczyźnie.

5.Graniastosłupy i ostrosłupy.

6.Symetrie.

7.Koła i okręgi.

8.Elementy prawdopodobieństwa.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału, organizatorki:

                                     Joanna Kotarska, Ewa Brzezik.

 

 

Copyright 2021 | Realizacja: cemit.pl