zgaś światło

30 listopada br na drugiej godzinie lekcyjnej ( w obydwu budynkach) odbędzie się I etap X konkursu gminnego z Języka Angielskiego " The Champion of English". Konkurs zawierać będzie pytania dotyczące kultury, obyczajów i historii Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Stanów Zjednoczonych, Kanady i Australii. Jak również elementy gramatyki, słownictwa, pracy z tekstem czytanym , a także zadania z komunikacji. Konkurs jest bezpłatny i jest przeznaczony dla klas 4-8.Test konkursowy w I etapie składa się tylko z pytań zamkniętych. Zapisy na konkurs przyjmują nauczyciele języka angielskiego. 

Copyright 2021 | Realizacja: cemit.pl