zgaś światło
Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas 4-8 do udziału w szkolnym konkursie ku czci Patrona SP1 Józefa Piłsudskiego - w ramach projektu edukacyjnego " Marzec... z Marszałkiem".
 
Prosimy o przygotowanie karty imieninowej z życzeniami w języku polskim i / lub języku angielskim i/ lub języku niemieckim
 (kl.7-8) - ozdobionej elementami patriotycznymi.
 
Prace konkursowe prosimy przekazywać do nauczycieli w/w przedmiotów, do dn.20.03.2023.
 
Oceniane będą:
           treść i forma
           poprawność językowa
           kreatywność
           walory estetyczne
 
Serdecznie zapraszamy
Zespół Humanistyczny i Językowy SP 1
W razie pytań prosimy o kontakt z koordynatorem: Justyna Peresada-Makara

Copyright 2021 | Realizacja: cemit.pl