zgaś światło

Gratulujemy Emilce Czerskiej z klasy 2d

za zajęcie III miejsca

w konkursie o zasięgu powiatowym

"Skarby Chojnowskiego Parku Krajobrazowego"

w kategorii wiekowej klasy I-III

Copyright 2019 | Realizacja: cemit.pl