zgaś światło

 

 

JEDYNKA MA SIĘ CZYM CHWALIĆ.

 

 

Zbliżający się koniec roku szkolnego jest okazją do podsumowań, dlatego dzisiaj chcielibyśmy spojrzeć wstecz. Jaki był ten rok dla naszej „Jedynki”?

Na pewno pracowity, ale też obfitujący w sukcesy. Od początku roku zabraliśmy się do intensywnej pracy. T rudne warunki lokalowe nie przeszkodziły nam w  systematycznym podnoszeniu umiejętności i wzbogacaniu wiedzy naszych podopiecznych. Aby uczniów lepiej motywować do pracy, zachęcaliśmy ich do udziału w licznych konkursach. Mogli oni sprawdzać swoje wiadomości z niemal wszystkich przedmiotów, nie tylko na szczeblu gminy,

ale także powiatu, województwa, a nawet kraju.

Cieszy nas to, że wspólnie osiągnęliśmy tak wiele, bo „nic tak nie uskrzydla”   i nie motywuje do dalszej pracy jak sukces.

 

Oto nasze osiągnięcia:

 

Matematyka:

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur

 • laureat -Jakub Szumielewicz kl. IV
 • wynik bardzo dobry-Adam Margas kl.IV
 • ponadto zdobyliśmy jedenaście wyróżnień: A. Kamińska, K. Błażejczyk, A. Łodyga, S. Walczak, M. Kosiacka, J. Kaczyński, M. Jaszewska, J. Denisiewicz,  A. Białobrzeski, L. Kośla, M. Brzozowski

Gminny Konkurs Matematyczny Kwadrat

klasy IV 

 • I miejsce  Maria Jaszewska, Jakub Szumielewicz
 • II miejsce   Hubert Mamiński
 • III miejsce  Adam Margas                  

 

klasy V

 • I miejsce Jerzy Denisiewicz

                   

klasy VI

 • I miejsce Mateusz Brzozowski

 

Gminny Konkurs Matematyczny Superrachmistrz

 •  III miejsce Adam Margas

 

Międzyszkolny Konkurs Matematyczny „Mały Pitagoras”

 •   I miejsce J. Kaczyński
 •   II miejsce J Jaroszewska, A Rutowicz, A Kamińska  
 •    III miejsce- Z. Kowalczyk, Sz. Krawczak

 

Język polski:

Ogólnopolski Konkurs Alfik  Humanistyczny  

 

klasy IV

 • 15 miejsce w województwie- Katarzyna Gawęda
 • 21 miejsce w województwie -Maria Jaszewska

 

klasy V

 • miejsce w województwie -Adrianna Wyszczelska
 • 14 miejsce w województwie-Wojciech Zaleski

 

Kuratoryjny  Konkurs Polonistyczny

 • do II etapu zakwalifikowały się Luiza Kośla kl.VI, Karolina Goździkowska kl.VI, Iga Wójtowicz kl.VI , Adrianna Wyszczelska kl.V

 

W Konkursie Literackim „Po co nam książki ?” zorganizowanym przez Muzeum Literatury w Warszawie

 • I miejsce zajęła Agnieszka Grabarska kl.VI ,
 • wyróżniona została Julia Krzos kl. V

 

W konkursie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego  „Miejsca, do których warto wracać”  w kategorii „Rymowany spacer po Chojnowskim Parku” 

 • I miejsce Adam Margas kl.IV,
 • wyróżnienie Alicja Graczyk kl.V

 

W IV Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim: "W kręgu poezji ks. J. Twardowskiego"

 • II miejsce - Paweł Tomala Kl.V 
 •  III miejsce - Alicja Graczyk kl V

 

Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny

 •  II miejsce K. Turczyńska kl. IIId, Sz.Krawczak kl.IIIc,
 •  III miejsce B.Świtulska IIId

 

Historia

W konkursie kuratoryjnym- Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego od konfederacji barskiej do powstania styczniowego1768-1864

 • finalistą etapu wojewódzkiego został Konrad Banaszek,
 • laureatem etapu krajowego został Adam Pantak, który  zajął 19 miejsce w kraju.

 

Ogólnopolski Konkurs Historyczny Albus

 • 10 miejsce w kraju Adam Pantak,
 • 15 miejsce- Andrzej Białobrzeski
 • 15 miejsce -Natalia Jaroszewska,
 • 16 miejsce-Dominika Kowalska, Hubert Mamiński, Klaudia Łojewska,
 • 17 miejsce Marta Borecka i Jakub Rutkowski

 

Gminny Konkurs Wiedzy o Krakowie -Drużynowo

 • II miejsce uczniowie z kl III

 

Przyroda

Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych Świetlik

Nagrodę za wysoki wynik otrzymali

 • Wojciech Balas z kl. II i Aleksandra Kamińska Z kl.III ,
 • wyróżnienia -Jerzy Denisiewicz kl.V, Mateusz Brzozowski kl. VI, Aleksandra Kucharska, Kamil Błażejczyk, Kornelia Gaweł, Julia Karasiewicz, Matylda Kosiacka kl.II, Anna Rutowicz , Agnieszka Stawska z kl.III

 

Konkurs Gminny „Lasy skarbem przyrody”

 • II miejsce -Julia Pełka kl.II

 

Język angielski

I Gminny Konkurs Języka Angielskiego

 

klasy VI 

 • I miejsce Mateusz Brzozowski
 • II miejsce Aleksandra Gawrońska

 

klasy V

 • III miejsce Michał Badowski

 

kategoria klasy IV

 • II  miejsce Katarzyna Gawęda
 • III miejsce Maria Jaszewska

 

Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego Multitest 

 • wyróżnienie Mateusz Brzozowski

 

Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego Albus

 • I miejsce -Mateusz Brzozowski

 

Plastyka

Konkurs powiatowy „Impresje i natura”

 • I miejsce Klaudia Grzywaczewska kl.V Maja Łepkowska kl.IV, Mikołaj Sikora kl.Vc
 • II miejsce Natalia Dębska kl.IV, Zuzanna Klimek kl.V
 • nagroda dodatkowa Klaudia Łojewska klIV
 • III miejsce Aleksandra  Kucharska kl.II
 • wyróżnienie Olga Tomczak kl.II

 

Konkurs Gminny „Pisanka wielkanocna”

 • I miejsce Krzysztof Urbaniak kl.V, Dominika Kowalska  kl.IV, 
 • II miejsce Weronika Bąk kl.V,
 • III miejsce Jakub Rutkowski kl.IV

 

Konkurs Międzyszkolny „Ilustracja do wiersza ks.Jana Twardowskiego”

 •  I miejsce Jakub Rutkowski kl IV,
 •  II miejsce Aleksandra Podkowińska kl.V,
 •   III miejsce Weronika Bąk kl.V

 

Konkurs Plastyczny „Książka i ja” zorganizowany przez Muzeum Literatury w Warszawie

 •   wyróżnienie Zuzanna Bąbka kl.II

 

Gminny Konkurs Plastyczny „Dzieje Polski w baśniach i legendach”

 • wyróżnienie-Kinga Turczyńska

 

Powiatowy Konkurs Plastyczny 20-lat Państwowej Ochotniczej Straży Pożarnej- Jak nas piszą, tak nas malują

 •  I miejsce Maja Łepkowska kl. IV ,
 •  II miejsce- Klaudia Grzywaczewska z klasy V

 

Religia

 Konkurs organizowany przez Archidiecezję warszawską Biblijna Akademia Najmłodszych

 • Maria Jaszewska, Mateusz Brzozowski, Filip Emanuel

 

Wychowanie fizyczne

Piłka nożna dziewcząt- zawody gminne

 • I miejsce

 

Piłka nożna dziewcząt- zawody powiatowe

 • II miejsce kl.IV

 

Zawody lekkoatletyczne w czwórboju dziewcząt

 • IV miejsce w gminie

 

Zawody lekkoatletyczne w czwórboju chłopców

 •  III miejsce w gminie
 • V miejsce w powiecie

 

Muzyka

Powiatowy Festiwal Piosenki Patriotycznej w Pamiątce

 • wyróżnienie-chór szkolny ,
 • zespół instrumentalny z klasy III ,

 

Międzyszkolny Konkurs Poezji Śpiewane

 • Iga Wójtowicz – wyróżnienie

 

Nie tylko korzystaliśmy z oferty, którą przygotowali dla nas inni. W naszej placówce został zorganizowany Gminny Konkurs Języka Angielskiego pod patronatem burmistrza Gminy Piaseczno pana Zdzisława Lisa, któremu jeszcze raz pragniemy podziękować. Pomysłodawczynią i główną organizatorką  konkursu była p. Marta Studniarek- nauczycielka języka angielskiego. W zmaganiach, które przebiegały w miłej, przyjaznej atmosferze wzięło udział 66 uczniów z 4 szkół podstawowych.  Najlepsi otrzymali cenne nagrody ufundowane przez sponsorów.

 Chcielibyśmy kontynuować tradycję organizowania Gminnego Konkursu Języka Angielskiego. Mamy tylko nadzieję, że w sprawdzianie weźmie udział większa ilość szkół, co wpłynie niewątpliwie na podniesienie rangi konkursu. Serdecznie zapraszamy.

 Kolejna impreza tym razem zorganizowana przez nauczycieli świetlicy z naszej placówki, to Gminny Konkurs Plastyczny „Nie ma nic piękniejszego niż majowe drzewo”. Uczestniczyło w nim 150 uczniów z 8 szkół podstawowych. którzy mogli wykazać się swoimi zdolnościami. Wszystkie prace były bardzo ciekawe, dzieci zastosowały różnorodne techniki plastyczne

 Wszystkie osiągnięcia potwierdzają, że mamy wspaniałych uczniów, którzy wiele korzystają z umiejętności i doświadczeń swoich nauczycieli. Potwierdza to również wynik sprawdzianu po klasie VI wyższy niż średnia w kraju, w województwie i w gminie.

Niewątpliwie w naszej placówce wysokie kwalifikacje nauczycieli i odpowiednie podejście do dziecka są stawiane na pierwszym miejscu.

Podsumowując dorobek bieżącego roku możemy stwierdzić, że był on pracowity ,ale przyniósł wiele satysfakcji dyrekcji, nauczycielom, dzieciom i rodzicom.

 

Copyright 2019 | Realizacja: cemit.pl