zgaś światło

"Historię swoją piszcie sami,

bo inaczej napiszą ją za Was

inni i źle"

 

Mozolne i trudne przygotowania trwające prawie rok, gazetki, przeglądanie kronik, dokumentów, tworzenie broszury informacyjnej, konkursy, prace domowe, szycie kotar i tworzenie dekoracji, godziny prób przedstawienia, szlifowanie piosenek i dopinanie wszystkiego na ostatni guzik i nareszcie dziś...

Ten Dzień - dzień Urodziny Szkoły, uroczyste nadanie Jej nowego imienia oraz przekazanie nowego Sztandaru.

Sala gimnastyczna zapełniła się Uczniami, Rodzicami, Nauczycielami byłymi i obecnymi, Absolwentami, byłymi Pracownikami Szkoły i Gośćmi. I zaczęło się .....  od przekazania Dyrektorowi a potem Uczniom nowego Sztandaru i złożenia Ślubowania przez Uczniów, odsłonięcie tablicy pamiątkowej, cudowne przedstawienie, mówiące o historii naszej Stulatki, tańczące Motylki..... śpiewy i recytacje Absolwentek, tyle się działo.... brakuje słów.

Starzy Koledzy i Koleżanki (niektórzy przyjechali nawet ze Stargardu), mnóstwo wspomnień, oglądania zdjęć, kronik, kto nie był niech żałuje. A na urodzinach obowiązkowo odśpiewane "Sto lat..."   i oczywiście nie mogło zabraknąć ogromnego tortu.

Zaczęliśmy tworzyć dziś dalszą historię w dziejach najstarszej Szkoły - Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Piasecznie.

Piszą o nas:

https://piaseczno.eu/100-lecie-szkoly-podstawowej-nr-1-w-piasecznie/

https://piasecznonews.pl/prezenty-dla-jedynki-z-okazji-100-urodzin/

Copyright 2021 | Realizacja: cemit.pl