zgaś światło

„Im dajesz więcej,

tym większym się stajesz,

ale potrzebny jest ktoś, aby przyjmować.

Bowiem dawać to nie znaczy tracić.”

                                                Antoine de Saint Exupery

 

 

Szanowni Państwo,

Serdeczne słowa podziękowania i wdzięczności kierujemy do wszystkich Szanownych Gości, którzy uczestniczyli dnia 15 października 2018 r. w obchodach Jubileuszu 100-lecia naszej Jedynki i nadania Szkole Podstawowej nr 1 imienia Józefa Piłsudskiego.

Dziękujemy, że poświęcili nam Państwo swój cenny czas i uświetnili swoją obecnością tę uroczystość. Była to okazja do niezapomnianych spotkań z Absolwentami i Przyjaciółmi Szkoły oraz do wielu wspomnień.

Jednocześnie pragniemy bardzo serdecznie podziękować:

  • Radzie Rodziców,
  • Anonimowemu Fundatorowi nowego sztandaru szkoły,
  • Państwu Karolinie i Danielowi Długołęckim za ufundowanie tablicy okolicznościowej,
  • Panu Michałowi Dębskiemu –autorowi grafiki szkoły,
  • Państwu Marii i Januszowi Jabłońskim –ofiarodawcom obrazu „Marszałek Józef Piłsudski na kasztance”,
  • Firmie TEDEX OIL,
  • Bankowi Spółdzielczemu,
  •  Skarbnicy Narodowej –za ufundowanie upominków,
  • a wszystkim Państwu za szlachetne serce, które pochyla się nad tymi, którzy potrzebują wsparcia, za wrażliwą duszę , która przynagla do czynienia dobra, za bezinteresowną  pomoc, życzliwość i hojne dary.

To właśnie dzięki Państwa okazanemu wsparciu udało się nam zorganizować jakże doniosłą i wyjątkową uroczystość, którą Społeczność SP1 oraz przybyli goście będą długo wspominać.

Dziękujemy także Naszym Absolwentkom –Patrycji Bali i Karolinie Krzyżanowskiej, których występy uświetniły tę uroczystość, a Mateuszowi Bieńkowskiemu i Ośrodkowi Kultury za pomoc w oświetleniu akademii.

Wszystkim obecnym dziękujemy, że zechcieliście Państwo z nami świętować!

Copyright 2021 | Realizacja: cemit.pl