zgaś światło

Kredkobranie to ogólnopolska akcja charytatywna mającą na celu pomoc najmłodszemu pokoleniu Polaków mieszkających na obszarze Kresów dawnej

Rzeczypospolitej.

Dary w postaci (nowych) kredek, zeszytów, bloków, piórników, długopisów itp.

zbierane są do 28 września 2023 r.

Koordynatorami akcji są Uczniowie klasy 6c i klasy 7g pod kierunkiem opiekunów:

p. I. Napiórkowskiej, p. B. Knotek, p. G. Pietrzak.

Przyniesione dary umieszczamy w kartonach znajdujących się w sali 68 (ul. Świętojańska), sali 117 (Al. Kalin) i w pokojach nauczycielskich.

 

Zebrane dary zostaną przesłane do pomysłodawcy akcji Fundacji Ignatianum

Copyright 2021 | Realizacja: cemit.pl