zgaś światło

 

 

ZEBRANIA I DNI OTWARTE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1  W PIASECZNIE

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

będą odbywały się w poniedziałki oraz wtorki. 

Poniedziałki –klasy 0-III 

Wtorki –klasy IV-VIII 

 

 Klasy 0-III o godz. 17.30 w poniedziałki w budynku przy ul. Świętojańskiej 18. 

 Klasy IVa, IVb, IVc, IVd oraz V , Vj, VIIIc, VIIId, VIIIe  o godz. 17.30 we wtorki w budynku przy ul. Świętojańskiej 18. 

 Klasy  Va, Vb, Vc, Vd, Ve, Vf, Vg, Vh,  o godz. 17.30 we wtorki w budynku przy Al. Kalin 30. 

 Klasy IVe VIa, VI , VIc,  VIe, VIf, VIg, VIh, VIIa, VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIIa, VIIIb o godz. 18.30 we wtorki  w budynku przy Al. Kalin 30. 

  

  

 

9 września 

Kl. I-III godz. 17.30- budynek Świętojańska 

10 września

Kl. IV,V,VIII godz.18.30 – budynek Świętojańska  

Klasy V, VI, VII, VIII godz.17.30- budynek Al.Kalin 

7 października

Kl. I-III godz. 17.30- budynek Świętojańska 

8 października

Kl. IV,V,VIII godz.18.30 – budynek Świętojańska  

Klasy V, VI, VII, VIII godz.17.30- budynek Al.Kalin 

4 listopada 

Kl. I-III godz. 17.30- budynek Świętojańska 

5 listopada 

Kl. IV,V,VIII godz.18.30 – budynek Świętojańska 

Klasy V, VI, VII, VIII godz.17.30- budynek Al.Kalin  

 2 grudnia 

Kl. I-III godz. 17.30- budynek Świętojańska  

3 grudnia 

Kl. IV,V,VIII godz.18.30 – budynek Świętojańska  

Klasy V, VI, VII, VIII godz.17.30- budynek Al. Kalin  

Zebranie informacyjne o planowanych ocenach, o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i obniżonym zachowaniu. Kiermasz świąteczny. 

 3 lutego 

Kl. I-III godz. 17.30- budynek Świętojańska  

4 lutego

Kl. IV,V,VIII godz.18.30 – budynek Świętojańska  

Klasy V, VI, VII, VIII godz.17.30- budynek Al.Kalin  

Zebranie i podsumowanie I semestru 

30 marca 

Kl. I-III godz. 17.30- budynek Świętojańska  

31 marca

Kl. IV,V,VIII godz.18.30 – budynek Świętojańska 

 Klasy V, VI, VII, VIII godz.17.30- budynek Al.Kalin  

18 maja 

Kl. I-III godz. 17.30- budynek Świętojańska  

19 maja

Kl. IV,V,VIII godz.18.30 – budynek Świętojańska  

Klasy V, VI, VII, VIII godz.17.30- budynek Al. Kalin  

Zebranie informacyjne o proponowanej ocenie opisowej, proponowanych ocenach, o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i obniżonym zachowaniu. 

 

 

Copyright 2019 | Realizacja: cemit.pl