zgaś światło

 

 

 

 

 

ZEBRANIA I DNI OTWARTE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1  W PIASECZNIE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 będą odbywały się w poniedziałki oraz wtorki.

Poniedziałki –klasy 0-III

Wtorki –klasy IV-VIII

W zależności od sytuacji pandemicznej, zebrania z rodzicami będą odbywać się zdalnie lub stacjonarnie.

Będziemy informować Państwa o tym fakcie na stronie internetowej szkoły.

 

          Klasy 0-III o godz. 17.30 w poniedziałki w budynku przy ul. Świętojańskiej 18.

 

        Klasy  IV b, IV c, IV d, IV e, IV f, IV g oraz V a, V b, V c, V d, VI i  o godz. 17.30 we wtorki w budynku przy ul. Świętojańskiej 18.

 

 

          Klasy  IV a, V e, VI a, VI b, VI c, VI d, VI e, VI f, VI g, VI h, VI j  o godz. 17.30 w budynku przy Al. Kalin 30.

 

          Klasy  VII a, VII b, VII c, VII d, VII e, VII f, VII g,  VIII a, VIII b, VIII c, VIII d, VIII e, VIII f o godz. 18.30

w budynku przy Al. Kalin 30.

 

 

DATA

KLASY

Rodzaj zebrania

 

7,8,9 września -poniedziałek

Kl. 0-III  - budynek Świętojańska

 

Zebranie organizacyjne

7,8,9 września

wtorek

 

Kl. IV,V,VIII  – budynek Świętojańska

 

Klasy V - budynek Al. Kalin

 

 

Klasy IV, VI, VII, VIII - budynek Al. Kalin

 

Zebranie organizacyjne

26 października-poniedziałek

Kl. 0-III   godz. 17.30- budynek Świętojańska

 

Zebranie

27 października-wtorek

Kl. IV,V,VIII godz.17.30 – budynek Świętojańska

 

Klasy V - godz.17.30- budynek Al. Kalin

 

 

Klasy IV, VI, VII, VIII godz.18.30- budynek Al. Kalin

 

Zebranie

7 grudnia -poniedziałek

Kl. 0-III   godz. 17.30- budynek Świętojańska

 

Zebranie informacyjne o planowanych ocenach, o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i obniżonym zachowaniu.

8 grudnia

wtorek

Kl. IV,V,VIII godz.17.30 – budynek Świętojańska

 

Klasy V - godz.17.30- budynek Al. Kalin

 

 

Klasy IV, VI, VII, VIII godz.18.30- budynek Al. Kalin

 

Zebranie informacyjne o planowanych ocenach, o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i obniżonym zachowaniu.

22 lutego -poniedziałek

Kl. 0-III   godz. 17.30- budynek Świętojańska

 

Zebranie i podsumowanie I semestru

 

23 lutego

wtorek

 

Kl. IV,V,VIII godz.17.30 – budynek Świętojańska

 

Klasy V - godz.17.30- budynek Al. Kalin

 

 

Klasy IV, VI, VII, VIII godz.18.30- budynek Al. Kalin

 

Zebranie i podsumowanie I semestru

22 marca-poniedziałek

Kl. 0-III   godz. 17.30- budynek Świętojańska

 

Zebranie

23 marca

wtorek

 

Kl. IV,V,VIII godz.17.30 – budynek Świętojańska

 

Klasy V - godz.17.30- budynek Al. Kalin

 

 

Klasy IV, VI, VII, VIII godz.18.30- budynek Al. Kalin

 

Zebranie

10 maja –

poniedziałek

Kl. 0-III   godz. 17.30- budynek Świętojańska

 

Zebranie informacyjne o proponowanej ocenie opisowej, proponowanych ocenach, o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i obniżonym zachowaniu.

11 maja

wtorek

Kl. IV,V,VIII godz.17.30 – budynek Świętojańska

 

Klasy V - godz.17.30- budynek Al. Kalin

 

 

Klasy IV, VI, VII, VIII godz.18.30- budynek Al. Kalin

 

Zebranie informacyjne o proponowanej ocenie opisowej, proponowanych ocenach, o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i obniżonym zachowaniu.

 

Copyright 2021 | Realizacja: cemit.pl