zgaś światło

ZEBRANIA I DNI OTWARTE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1  W PIASECZNIE

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

W zależności od sytuacji pandemicznej, zebrania z rodzicami będą odbywać się zdalnie lub stacjonarnie.

Będziemy informować Państwa o tym fakcie na stronie internetowej szkoły.

 

Klasy na Świętojańskiej –wszystkie klasy I-III oraz 4b, 4c, 4d, 5b,5c, 5d, 5e, 5f, 5g, 6a, 6b, 6c, 6d

 

Klasy Al. Kalin: 4a, 4e,4f,4h,4i, 5a,6e,7a, 7b,7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7i, 8a, 8b, 8c, 8e, 8f, 8g

 

 

DATA

KLASY

Rodzaj zebrania

 

2 września -czwartek

Kl. VI –VIII

 

Zebranie organizacyjne, m.in. informacja o szczepieniach, bezpiecznej drodze do szkoły, regulaminach, wybór trójek klasowych

6 września

poniedziałek

Oddział przedszkolny godz.17.30

Zebranie organizacyjne

7- września

Wtorek

 

Kl. I –II godz.17.30

 

Zebranie organizacyjne

8 września

Kl. III-V godz.17.30

Zebranie organizacyjne

 

18 październik-poniedziałek

Kl. 0-III   - budynek Świętojańska

 

Zebranie

19 październik-wtorek

Kl. IV,V,VI  – budynek Świętojańska

 

Klasy IV-VIII - budynek Al. Kalin

 

Zebranie

13 grudnia -poniedziałek

Kl. 0-III  - budynek Świętojańska

 

Zebranie informacyjne o planowanych ocenach, o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i obniżonym zachowaniu.

14 grudnia

wtorek

Kl. IV-VI  – budynek Świętojańska

 

Klasy IV- VIII - budynek Al. Kalin

 

Zebranie informacyjne o planowanych ocenach, o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i obniżonym zachowaniu.

24 stycznia -poniedziałek

Kl. 0-III  - budynek Świętojańska

 

Zebranie i podsumowanie I semestru

 

25 stycznia

wtorek

 

Kl. IV – VI budynek Świętojańska

 

Klasy IV- VIII - budynek Al. Kalin

 

Zebranie i podsumowanie I semestru

28 marca-poniedziałek

Kl. 0-III  - budynek Świętojańska

 

Zebranie

29 marca

wtorek

 

Kl. IV–VI budynek Świętojańska

 

Klasy IV- VIII - budynek Al. Kalin

 

Zebranie

21 kwietnia- czwartek

Klasy VIII –budynek Al.Kalin

Zebranie informacyjne przed egzaminem ósmoklasisty

9 maja –

poniedziałek

Kl. 0-III  - budynek Świętojańska

 

Zebranie informacyjne o proponowanej ocenie opisowej, proponowanych ocenach, o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i obniżonym zachowaniu.

10 maja

wtorek

Kl. IV– VI budynek Świętojańska

 

Klasy V - budynek Al. Kalin

 

 

Zebranie informacyjne o proponowanej ocenie opisowej, proponowanych ocenach, o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i obniżonym zachowaniu.

Copyright 2021 | Realizacja: cemit.pl