zgaś światło

Historia Szkoły Podstawowej nr 1 w Piasecznie łączy się z historią naszego kraju.

Po odzyskaniu niepodległości, w 1918 r. utworzono szkołę powszechną, która zajmowała trzy sale  budynku przy ul. Warszawskiej i trzy pomieszczenia w domu przy ul. Kniaziewicza. Do szkoły uczęszczało wtedy około 300 uczniów.

W 1925r. Magistrat zakupił przy ul. Świętojańskiej 12 drewniany budynek (po zlikwidowanym dawnym szpitalu powiatowym). Po remoncie budynku, jeszcze w tym samym roku, znalazła tu swoją siedzibę szkoła. W 1928r. wybudowano drewnianą salę gimnastyczną.

W roku szkolnym 1933/34 do szkoły uczęszczało 1423 dzieci. Wzrost liczby uczniów w latach 30, trudne warunki lokalowe przyczyniły się do podjęcia przez Radę miejską w 1934 r. decyzji o budowie nowego gmachu szkoły na posesji przy ulicy Świętojańskiej. Zawiązał się Komitet Wykonawczy Budowy Szkół, podejmowano różnego rodzaju przedsięwzięcia, kwesty służące pozyskiwaniu finansów na budowę nowego gmachu szkoły. Podczas kopania fundamentów pod budynek szkoły natrafiono na polodowcowy głaz, który obecnie znajduje się  przed wejściem do szkoły.

W 1935 r. szkole nadano imię Marszałka Józefa Piłsudskiego, a 11 listopada 1938r., w 20-tą rocznicę odzyskania niepodległości nastąpiło uroczyste poświęcenie gmachu szkoły. W 1938 r. w szkole uczyło się ok. 1100 uczniów. W latach drugiej wojny światowej w szkole urządzono szpital.  
Po wyzwoleniu Piaseczna do budynku zaczęło wracać szkolne życie. W latach 1948-1952 rozbudowywano szkołę i salę gimnastyczną.

W 1975 r. szkole nadano imię 4 Pomorskiej Dywizji Piechoty im. Jana Kilińskiego. Aby uświetnić to wydarzenie wymurowano cokół, na którym umieszczono głaz wydobyty w 1935 r. podczas kopania fundamentów, na głazie tym umieszczono pamiątkową tablicę. Tworzenie dywizji piechoty, której imię nosi Szkoła Podstawowa nr 1rozpoczęło się w kwietniu 1944 na terenie byłego ZSRR. We wrześniu 1944r. dywizja przeszła swój chrzest bojowy w walkach o prawobrzeżną dzielnicę stolicy - Pragę. 

W nowe stulecie najstarsza szkoła w Piasecznie wchodzi z nowymi marzeniami i projektami. We wrześniu 2005 r. oddano do użytku nowoczesne boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnią. W 2007 r. władze miasta zatwierdziły projekt rozbudowy szkoły, w myśl założeń projektu rozbudowy, szkoła ma być wyposażona w nowoczesną salę gimnastyczną, obszerną świetlicę i węzeł żywieniowy. 

Mamy nadzieję, że 2008 r. będzie rokiem, w którym rozpocznie się rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 - najstarszej szkoły Piaseczna. 

Początek budowy nastąpił w sierpniu 2010r.

W nowej części uczniowie zaczęli korzystać 10.02.2014. Uroczyste otwarcie budynku nastąpiło 12.03.2014

We wrześniu i październiku 2010r. szkoła przystąpiła do konkursu MEN pt. "Szkoła Obywateli". Poszukując materiałów potrzebnych do tego projektu p. Anna Margas, p. Agnieszka Sobiecka znalazły w starych kronikach szkolnych zdjęcia z lat międzywojennych i wojennych, gdy budowano i zbierano fundusze na budowę naszej szkoły. Na zdjęciach uczniowie z lat ok 1932-1933, oraz 1941-1942.

 

 

Podczas realizacji tego samego projektu prawdziwe skarby historii Szkoły udostępnił nam p. Włodzimierz Bagieński we współpracy z Synem- naszym absolwentem. Gorąco dziękujemy Panom z całego serca.

Zdjęcia pokazują ogromny trud i wysiłek jaki włożono w wydobycie kamienia, który znaleziono podczas budowy, i który do dziś dnia (we fragmencie tylko) stoi przed naszą szkołą. 

Pocztówka z roku ok 1937, na której przedstawiono budynek naszej Szkoły. Dzięki zakupom tego typu kartek ludzie wspomagali budowy tychże szkół.

 

Copyright 2021 | Realizacja: cemit.pl