zgaś światło

Polityka prywatności

1.      Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego przy ul. Świętojańska 18, 05-500 Piaseczno przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności użytkowników swojej strony internetowej.

2.      Szkoła Podstawowa nr 1 pozyskuje w sposób automatyczny informacje dotyczące adresów IP użytkowników strony internetowej.  Dane te służą do administrowania stroną internetową, analizom statystyk odwiedzin, ustaleniu, które podstrony są najczęściej odwiedzane.

3.      Stosujemy pliki cookies tj. pliki przechowywane na komputerze użytkownika strony. Przez używanie strony Szkoły Podstawowej nr 1  wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z niniejszą polityką. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek, zmień  ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnuj z używania naszej strony internetowej.

4.      Szkoła Podstawowa nr 1  używa ciasteczek aby strona internetowa działała szybciej i była łatwiejsza w użyciu, do zbierania statystyk odwiedzin strony i zachowania jej użytkowników. Na stronie możemy używać ciasteczek sesyjnych (pozostają na komputerze tylko podczas korzystania z naszej strony), stałych (pozostają na komputerze tak długo jak długo mają ustawiony czas życia lub do momentu usunięcia). Stosowanie ciasteczek w żaden sposób nie pozwala zidentyfikować tożsamości użytkowników.

5.      Nasza strona zawiera linki do innych stron i nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności na tych stronach.

6.      Wszelkie pytania i wątpliwości o politykę bezpieczeństwa prosimy kierować na adres mailowy zamieszczony w zakładce KONTAKT.

7.      Inspektorem Ochrony Danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 1  jest Pani Beata Duch-Kosiorek adres e-mail do kontaktu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

8.      Wszelkie zmiany polityki prywatności będą umieszczane w zakładce https://sp1piaseczno.pl/index.php/polityka-plikow-cookies

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)   

informuję, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Piasecznie przy ul. Świętojańskiej 18, 05-500 Piaseczno, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły. Kontakt z administratorem możliwy jest pod nr telefonu  022 756 22 85
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
 1. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. na podstawie udzielonej zgody w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, w tym w celu promowania działalności placówki oraz osiągnięć i umiejętności ucznia, a także
  w celu zapewnienia udziału w zajęciach dodatkowych, żywienia uczniów, korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zawarcia umowy ubezpieczenia NNW;
 2. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w tym w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych placówki w celu wykonania obowiązków prawnych nałożonych przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), takich jak: prowadzenie ewidencji uczniów na potrzeby procesów nauczania, realizacja procesu nauczania, prowadzenie dziennika lekcyjnego, prowadzenie zadań z zakresu opieki zdrowotnej dla uczniów, żywienie uczniów, prowadzenie zajęć dodatkowych, realizacja zadań z zakresu BHP, wypożyczanie książek z biblioteki szkolnej, prowadzenie świetlicy szkolnej, monitoring placówki;
 3. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;
 4. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes, którym jest dochodzenie roszczeń przez Administratora;
 5. 9 ust. 2 lit. h RODO w celu realizacji zadań wynikających z profilaktyki zdrowia uczniów, realizacji zadań z zakresu BHP.
 • Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom przetwarzającym je na zlecenie administratora, oraz organom lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, lub innym podmiotom, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
 • Dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie wydanej zgody - do momentu cofnięcia zgody bądź upływu czasu na jaki została udzielona.
 • Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania była wydana zgoda.
 • Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, w przypadku udzielenia zgody, w pozostałych przypadkach wynika z obowiązujących przepisów prawa, bądź prawnie uzasadnionego interesu administratora.

 


 

 

Copyright 2021 | Realizacja: cemit.pl